Jakomäen keskustan katutyöalueet on merkattu karttaan punaisella. Kartta: Helsingin kaupungin opaskartta.

Katutyömaa haittaa liikennettä Jakomäen keskustassa

Jakomäen keskiosaan nousee parhaillaan uusi palvelurakennus. Uuden rakennuksen vesi-, sähkö- ja tietoliikenneyhteyksiä rakennetaan kesän aikana, mikä haittaa liikennettä lähistön kaduilla. Myös katujen linjauksia muutetaan.

Heinäkuun alussa alkava katutyöurakka haittaa liikkumista Kankaretiellä, Jakomäenpolulla, Orkotiellä sekä Huokotiellä.

Kankaretiellä ja Jakomäenpolulla ajorataa kaivetaan vesihuoltotöiden vuoksi. Työt vaikuttavat sekä ajoneuvoliikenteeseen että jalankulkijoiden reitteihin. Myös pysäköintiä rajoitetaan väliaikaisesti urakan yhteydessä.

Jakomäenpolulla joudutaan kaatamaan muutama puu. Urakan päätteeksi Jakomäenpolku levenee ja sijoittuu nykyisen parkkipaikan kohdalle.

Orkotiellä suurin osa töistä tehdään Jakomäen peruskoulun pihalla. Aluksi kaadetaan muutama puu sekä osa koulun piha-aidasta puretaan. Orkotie levenee ja siirtyy hieman nykyisen koulun suuntaan.

Huokotiellä liikenteelle aiheutuu haittaa urakan alkuvaiheessa sähköverkon putkituksesta sekä kaukolämpötöistä. Tien liikennevalollista suojatietä joudutaan mahdollisesti hieman siirtämään.

Katutyöurakka alkaa 1.7.2019 ja kestää arviolta kesäkuuhun 2020 asti. Kaupunki on jakanut lähistön taloihin tiedotteet, joissa kerrotaan tulevista töistä.

Jakomäen keskiosa uudistuu. Osana uudistusta Jakomäen sydän -allianssi rakentaa Jakomäenpolun varteen uutta palvelurakennusta. Vuonna 2020 valmistuvaan rakennukseen sijoittuu aikanaan muun muassa alueen koulu, päiväkoti, leikkipuisto ja nuorisotalo. Lisäksi tiloja käyttävät asukkaat. Jakomäen sydän -allianssiin kuuluvat kaupunki ja rakennusliike NCC sekä joukko suunnittelijoita.