Havainnekuva Jakomäen keskustan suunnitelmasta.

Jakomäen keskustaan uusi palvelutalo ja asuinrakentamista

Jakomäen keskustan kehitys jatkuu, ja alueelle on tulossa uusi palvelutalo ja asuinrakentamista. Kun Jakomäen sydän valmistui syksyllä 2020, saman katon alle muutti koulu, päiväkoti, leikkipuisto ja nuorisotalo. Päiväkoti Naavan vanhalle tontille suunnitellaan nyt uutta palvelutaloa, johon Vuorensyrjän palvelutalon asukkaat muuttavat sen valmistuttua. Vastaavasti nykyistä Vuorensyrjän palvelutalon tonttia suunnitellaan muutettavaksi asuinkäyttöön.

Jakomäen sydän aloitti kehityksen ja vapauttaa tilaa uudelle rakentamiselle

Jakomäen keskustan kehittäminen sai vauhtia vuonna 2016, kun alueen suunnittelusta päätettiin pitää arkkitehtuurikutsukilpailu. Kaupungin monitoimirakennus Jakomäen sydän valmistui 2020. Uusi palvelurakennus korvaa viisi vanhaa, ja viime syksynä Kankarepuiston peruskoulu, varhaiskasvatusyksikkö Kankarepuisto, leikkipuisto Kankarepuisto sekä Jakomäen nuorisotalo muuttivat uuteen taloon. Kun monta kaupungin palvelua tuotiin saman katon alle, tilaa vapautui samalla koko kaupunginosan keskustan kehittymiselle. Vanhojen purettavien palvelurakennusten paikalle kaupunki kaavoitti uusia asuntoja yli 600 asukkaalle ja tonttien kehittäminen on käynnissä.

Uusi palvelutalo Vuorensyrjän asukkaille ja asuinrakentamista

Jakomäen keskustaan entisen Päiväkoti Naavan tontille on tulossa uusi palvelutalo, johon Vuorensyrjän asukkaat muuttavat sen valmistuttua. Vuorensyrjän palvelutalon nykyiset rakennukset ovat huonossa kunnossa. Rakennukset kaipaisivat perusteellista peruskorjausta, mutta korjauksista huolimatta rakennukset eivät vastaisi nykypäivän tarpeita. Palvelutalo on päätetty purkaa, kun se on saanut uudet tilat. Vastaavasti, kun palvelutalon tontti tyhjenee, tonttia suunnitellaan muutettavaksi asuinkäyttöön.

Jakomäen sydämessä tapahtuneen vesivahingon korjaus ja liikuntasalin peruskorjaus valmistuvat maaliskuussa

Jakomäen sydämen uudisrakennuksessa tapahtui tammikuussa vesivahinko. Korjaustöitä aloitetaan tekemään helmikuun puolivälissä, ja ne valmistuvat kokonaisuudessaan maaliskuun loppuun mennessä. Liikuntasalitilojen peruskorjaus valmistuu myös maaliskuussa.