Itäväylää koilliseen Tankovainion puiston kohdalla. Kuva Laura Virkki.

Itäväylän varteen suunnitellaan kestävämpää ja tiiviimpää kaupunkia – suunnitteluperiaatteet valmisteilla, vastaa karttakyselyyn

Itäväylän vartta ja sen ympäröivää aluetta Itäkeskuksesta koilliseen kehitetään asuin-, virkistys- ja työpaikka-alueeksi bulevardikaupungin periaatteiden mukaisesti. Samalla vahvistetaan alueen elinvoimaisuutta osana tiivistyvää kaupunkia. Alueelle laaditaan suunnitteluperiaatteet, jotka tukevat tarkempaa suunnittelua. Hanke esitellään lyhyesti Uutta Itä-Helsinkiä - verkkotilaisuudessa 11. toukokuuta 2022. Suunnittelun lähtökohtia kartoitetaan karttakyselyllä, johon voi vastata 6. kesäkuuta asti.

Itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteiden alue ulottuu Puotilan metroaseman ympäristöstä Itäväylää pitkin koilliseen Kallvikintien risteykseen saakka, noin kolmen kilometrin matkalta. Nyt valmisteilla olevat suunnitteluperiaatteet täsmentävät yleiskaavaa ja ovat hyvinkin pitkän aikavälin periaatteita.

Kaupunkibulevardiksi kutsutaan maantien tai kadun vartta, jota kehitetään laadukkaana, urbaanina ja viihtyisänä pääkadunvarren ympäristönä. Alue on parhaimmillaan asukasystävällinen kaupunkimainen ympäristö ja liikkumisen väylä, joka palvelee kaikkia liikkumismuotoja. Väylän melualueet muutetaan mahdollisuuksien mukaan kortteleiksi, joissa huomioidaan muun muassa meluarvot ja pienhiukkaspäästöt.

Suunnitteluperiaatteiden kautta tutkitaan alueen kehittämispotentiaali ja maankäytön uudistaminen. Niissä määritellään muun muassa täydennysrakentamisen, virkistysalueiden, katu- ja korttelialueiden tilankäytön, liikkumisen ja palvelurakenteen keskeiset tavoitteet. Suunnitteluperiaatteet toimivat tulevien asemakaavahankkeiden, liikennesuunnittelun ja alueen kehittämisen tukena.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja suunnitteluaineistoon voi tutustua 9.5.–6.6.2022 verkkosivuilla hel.fi/suunnitelmat.

Osallistu suunnitteluun – kerro kokemuksesi karttakyselyssä ja tule kuulolle Uutta Itä-Helsinkiä tilaisuuteen 11.5.

Alueen suunnittelun lähtökohtia kartoitetaan kaikille avoimella karttakyselyllä. Kyselyyn voi vastata 9.5.–6.6.2022 välisenä aikana. Vastauksia toivotaan kaikilta alueella ja ympäristössä liikkuvilta – niin asukkailta, työntekijöiltä kuin muilta alueen tuntevilta. Kyselyyn pääsee osoitteessa: https://query.eharava.fi/3818

Itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitelmia esitellään tiiviisti keskiviikkona 11.5. osana alueellista Uutta Itä-Helsinkiä -tilaisuutta. Tilaisuus pidetään verkossa klo 17.00 alkaen. Tilaisuuden tarkka ohjelma ja liittymislinkki löytyvät verkosta osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet.