Havainnekuva valmiista Itäbaanasta Herttoniemesn kohdalta.

Itäbaanan seuraavan osuuden rakentaminen alkaa kesäkuussa Herttoniemessä

Työt alkavat 6. kesäkuuta alkavalla viikolla Itäväylän meluesteen vieressä. Rakennustyöt valmistuvat loppukesästä 2023.

Pyöräilyn itäbaana kulkee Suunnittelijankadun ja Valurinkadun välillä pääasiassa Itäväylän meluesteen vieressä. Nykyinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie säilyy jalankulkijoiden käytössä itäbaanan valmistuttua.

Itäbaanan rakentamisen yhteydessä samassa rakennusurakassa uusitaan myös kunnallistekniikkaa, kuten datakaapeleita ja erotellaan sekaviemäri sadevesi- ja likavesiviemäreiksi Konemestarinkadun alikulun kohdalla.

Konemestarinkadun alikulun yhteyteen rakennetaan uusi silta baanaa varten sekä uudet tukimuurit ja portaat nykyisten rakenteiden tilalle. Valurinkadun alikulkukäytävän korkeutta kasvatetaan ja Oravapuiston puolelle rakennetaan uudet tukimuurit.

Itäbaanan rakentamisen takia Itäväylän meluesteen vierestä joudutaan kaatamaan runsaasti puita. Urakoitsija on käynyt kaupungin ympäristötarkastajan kanssa läpi kaadettavat puut lintujen pesien varalta. Näin alkuvaiheessa kaadetaan noin 20 puuta.

Pyörätien ja jalkakäytävän puiston puolelle istutetaan uusia puita ja pensaita.

Rakennushanke toteutetaan kokonaisuudessaan päästöttömänä työmaana. Urakoitsija käyttää työmaalla päästövaatimukset täyttäviä rakennuskoneita ja myös sähkökäytteisiä työkoneita on käytössä. Työmaalla käytettävän sähkön tulee olla tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Itäbaana valmistuu pala kerrallaan

Itäisen Helsingin ja kantakaupungin välille valmistuva Itäbaana rakennetaan vaiheittain. Ensimmäinen osuus, eli Kulosaaren puistotie valmistui vuonna 2021. Siellä itäbaana toteutettiin pyöräkatuna.

Kulosaaren puistotieltä Herttoniemeen jatkuvan osuuden suunnittelu on tällä hetkellä käynnissä. Niin ikään myös Valurinkadun ja Marjaniementien välinen osuus ja sen tarkempi linjaus itäbaanasta on paraikaa suunnittelussa.

Vaikutuksia liikkumiseen ja melua

Konemestarinkadun alikulkutunneli joudutaan sulkemaan pois käytöstä 13.6. alkavalla viikolla työmaan takia. Metroradan pohjoispuolella kulkeva jalankulun ja pyöräilyn väylä välillä Suunnittelijankatu – Konemestarinkatu suljetaan pois käytöstä myöhemmin kesällä.

Kartalla kuvattu työmaa-alue.

Kulku Itäväylän linja-autopysäkeille H4008 ja H4009 Itäväylän pohjoispuolelta suljetaan.  

Kiertoreitit opastetaan opastauluilla ja viitoituksilla.

Urakka sisältää meluavia työvaiheita (porapaalutus sekä kallion louhinta- ja rikotustyö), jotka tehdään arkisin klo 07.00–18.00.

Varsinaiset rakennustyöt aloitetaan Konemestarinkadun alikulkutunnelin yhteydessä tehtävistä töistä sekä tulevan baanan alueen raivaustöistä kesäkuun alussa.

Urakoitsijana toimii GRK Infra Oy.