Näkymäkuva Itäväylältä, voittajatyöstä JALAN JALOIN.

Itä-Helsingin keskustan ideakilpailu on ratkaistu – voittajatyö visioi Itäkeskuksesta käveltävän keskustan

Itä-Helsingin keskustan ideakilpailulla haettiin uutta tulevaisuuskuvaa Itäkeskuksen keskustaan ja Puotilan metroaseman seudulle. Kilpailussa kaksi työtä erottuivat edukseen. Voittajaksi valittiin ehdotus JALAN JALOIN, jossa Itäkeskus luo nahkansa käveltävänä kaupunkina. Toinen palkinto päätettiin antaa suurten muutosten ehdotukselle ITIS SITI. Alueen suunnittelu jatkuu näiden ehdotusten pohjalta.

Itä-Helsingin ideakilpailun voittajaksi valittiin ehdotus JALAN JALOIN . Ehdotuksen tekijät ovat Arkkitehtitoimisto Harris–Kjisik ja VSU maisema-arkkitehdit yhteistyössä monialaisen ja laajan työryhmän kanssa. Täpärästi toiseksi sijoittui ehdotus ITIS SITI, jonka tekijät ovat Kimmo Lintula, Niko Sirola ja Mikko Summanen (Arkkitehtitoimisto K2S), Veikko Ojanlatva ja Tuukka Vuori (Playa arkkitehdit) sekä Juha Hetemäki ja Markku Hietala (Suomen Asuntokehitys) myös tukenaan laaja työryhmä. Kilpailun palkintolautakunta suosittelee molempien ehdotusten käyttämistä alueen jatkosuunnittelussa.

Palkintolautakunnan mukaan JALAN JALOIN on ehjä, idearikas ja tarkasti tutkittu ehdotus, jossa Itäkeskus luo nahkansa käveltävänä kaupunkina. Ehdotuksessa Itäväylän yli on ulotettu jatkuva jalankulkuverkosto ja aluetta halkovia pääväyliä on tiivistetty uudella rakentamisella. JALAN JALOIN on sisällöllisesti runsas suunnitelma ja se tarjoaa monipuolisia uusia ideoita Itäkeskuksen alueen uudistamiseen.

Toiseksi sijoittunut ehdotus ITIS SITI tarjoaa voimakkaan, suurimittaisten muutosten sävyttämän vision tulevaisuuden Itä-Helsingin keskustasta. Arkkitehtuuri on kauttaaltaan eleganttia ja kaupunkitilat elämyksellisiä, ja työ on ansiokas erityisesti Stoan ja Puhoksen alueen käsittelyssä.

Palkintolautakunta suosittelee, että Eastonin ja Maamerkin alueen sekä pääväylien ja liittymäalueen kehitystä jatketaan pääperiaatteissaan ehdotuksen JALAN JALOIN pohjalta. Stoan Puhoksen alueen sekä Puotilan metroaseman alueen kehitystä suositellaan jatkettavaksi pääperiaatteissaan ehdotuksen ITIS SITI pohjalta. Koska kyseessä on ideakilpailu, koko kilpailualueen jatkosuunnittelussa on suotavaa käyttää kaikissa lunastetuissa töissä esiintyneitä hyviä ideoita ja oivalluksia.

”Itäkeskus on jo nyt laajan itäisen Helsingin luonteva keskus, mutta tavoitteena on enemmän. Itäkeskuksen muutos tiiviimmäksi ja intensiivisemmäksi keskustaksi luo ankkurin koko itäisen Helsingin tulevaisuudelle, jossa alue on yhä useamman helsinkiläisen koti. Tämä palvelee samalla myös elinkeinoelämän kehittymistä ja työpaikkamäärän kasvua. Itäkeskuksen muutos urbaaniksi ja viihtyisäksi keskustaksi vaatii sekä investointeja että pitkäjänteistä tahtoa. Helsinki on tähän sitoutunut.”, sanoo apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Helsingin kaupunki järjesti yleisen kansainvälisen kaksivaiheisen ideakilpailun Itäkeskuksen keskeisimpien alueiden sekä Puotilan metroaseman seudun suunnittelusta. Kilpailu järjestettiin yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa liiton kilpailusääntöjen mukaisesti. SAFA:n nimeäminä arkkitehtituomareina toimi Miia-Liina Tommila ja Panu Lehtovuori.

Itäisen Helsingin suunnittelu etenee seuraavaksi kehittämisperiaatteilla

Itä-Helsingin keskusta -ideakilpailu toimii lähtölaukauksena itäisen Helsingin tärkeimmän aluekeskuksen muuttamiselle toiminnoiltaan ja ilmeeltään urbaaniksi keskustaksi. Kilpailualue, Itäkeskuksen alue ja Puotilan metroaseman seutu, halutaan nivoa yhtenäiseksi kaupunkikeskustaksi, jonka vahvuutena on alueen omaleimainen ja monikulttuurinen identiteetti. Itäkeskuksen ja sen lähiympäristön alueelle laaditaan kehittämisperiaatteet ja kilpailun lopputulos otetaan suunnittelussa huomioon. Periaatteet on tavoitteena laatia kahdessa vaiheessa: Vuoden 2021 alkupuolella Stoan ja Puhoksen alueelle ja vuoden 2021 loppupuolella laajemmalle alueelle.

JALAN JALOIN ja ITIS SITI –kilpailutyöt ovat esillä ja niihin voi tutustua tarkemmin kulttuurikeskus Stoan aulassa 6.11-13.11 välisenä aikana. Kaikki kilpailuehdotukset ja pöytäkirja löytyvät kilpailun internet-sivuilta. Pöytäkirja on ladattavissa lisäksi SAFA:n sivuilta https://www.safa.fi/kilpailut/.

Toisessa vaiheessa palautetut kilpailuehdotukset olivat kaupunkilaisten kommentoitavina kesän ajan kilpailun verkkosivulla. Kommentit toimitettiin tuomariston tietoon päätöksenteon tueksi.