Isosaaren eteläiseltä kalliorannalta avautuu hieno avomerimaisema. Kuva: Helena Roschier

Kaupunki kerää mielipiteitä Isosaaren rakentamisesta

Yli sata vuotta sotilassaarena toiminut Isosaari avattiin viime kesänä yleisölle. Santahaminan eteläpuolella sijaitseva 76-hehtaarinen saari on reilun puolen tunnin venematkan päässä Helsingin Kauppatorilta.

Helsinki laatii parhaillaan Isosaaren asemakaavaa. Kaavoituksen pohjaksi on valmistunut kolme maankäytön ideasuunnitelmaa: Ahtojää, Merta ja Litka. Niissä on kuvattu kolme vaihtoehtoista tapaa sijoittaa sama rakentamisen määrä saarelle.

Maankäytön ideasuunnitelmiin voi ottaa kantaa 24.8.2018 asti Kerrokantasi-palvelussa
osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/isosaari2 sekä Isosaaren Upseerikerholla.

Ideasuunnitelmissa kaavailtu rakentaminen on matalaa ja pientalovaltaista. Kaikkien vaihtoehtojen tavoitteena on rakenteeltaan tiivis yhteisö, josta on lyhyt matka luontoon ja merelle. Suunnitelmissa on otettu huomioon viime vuoden verkkokeskustelussa saadut ideat.

Ympärivuotinen loma-asuminen on mahdollista tulevaisuudessa

Isosaarta kehitetään pääosin virkistys- ja matkailukäyttöön.  Tuleva asemakaava mahdollistaa ympärivuotisen loma-asumisen, mutta pysyvää asumista saarelle ei olla suunnittelemassa. Saarella säilytetään jatkossakin yksittäisiä puolustusvoimien toimintoja, ja lisäksi tutkitaan esimerkiksi öljyntorjuntatukikohdan sijoittumista saarelle.

Isosaari on yksi Helsingin uloimmista saarista ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Kauniin luonnon ja upeiden maisemien lisäksi saaressa on jo nyt monipuolisia matkailupalveluja: kaksi ravintolaa, kolme saunaa, kaksi hiekkarantaa, hyvät tiet ja opasteet sekä 9-reikäinen golfkenttä.

Isosaaren suunnittelu etenee seuraavaksi kaavaluonnoksen laadintaan. Luonnoksen suunnittelun pohjana käytetään ideasuunnitelmia ja niistä saatua palautetta. Jatkosuunnittelussa voidaan yhdistellä parhaita elementtejä eri ideasuunnitelmista.

Isosaari on Senaatti-kiinteistöjen eli valtion omistuksessa. Senaatti-kiinteistöjen tarkoituksena on pitkällä tähtäimellä myydä saarelta loma-asumiseen ja matkailun tarpeisiin osoitetut alueet. 

Maankäytön ideasuunnitelmat ovat esillä 24.8.2018 asti seuraavissa paikoissa:
• Isosaaren Upseerikerholla
• verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

• Aineistoon voi myös käydä tutustumassa info ja näyttelytila Laiturilla (osoite: Narinkka 2), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa.

Isosaari – Maankäytön ideasuunnitelmat

Tutustu koko asemakaavan aineistoon

Helsingin merellinen strategia
Helsingin kaupunki koostaa merellistä strategiaa, jonka tavoitteena on parantaa saari- ja rantakohteiden vetovoimaa, palveluja ja saavutettavuutta sekä edistää merellisiä tapahtumia ja jatkaa lähisaariston avaamista virkistyskäyttöön.