ilmastonäyttelyn tunnus

Ilmasto muuttuu – mitä tekee Helsinki?

Helsinki kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tavoitteena on, että Helsinki on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalisuus edellyttää kaupungilta nyt ja lähitulevaisuudessa tekoja, jotka vaikuttavat helsinkiläisten elämään. Toimenpiteet ovat koottu 147 kohdan ohjelmaksi. Kaupungin ilmastotavoitteisiin voi tutustua näyttelyssä keskuskirjasto Oodin Bryggassa 16. toukokuuta alkaen. 

Toiminnallinen Helsinki <3 ilmasto -näyttely kertoo arjen ilmastoteoista  

Hiilineutraalisuutta ei saavuteta yksin kaupungin toimilla. Hiilineutraali Helsinki syntyy kaupungin, kaupunkilaisten, yritysten ja organisaatioiden yhteistyöllä.  

Helsinki <3 ilmasto -näyttely on esillä 16. toukokuuta alkaen keskustakirjasto Oodin Bryggassa. Avajaisia vietetään keskiviikkona 22. toukokuuta. Toiminnallinen kokonaisuus on auki lokakuun puoliväliin, ja siihen voi tutustua itsenäisesti Oodin aukioloaikoina. Bryggassa on päivystäjä paikalla arkisin klo 14 - 18. 

Näyttelyn tavoitteena on lisätä ymmärrystä ilmastonmuutoksesta ja avata Helsingin ilmastotavoitteita. Ilmastoaihetta lähestytään neljän teeman kautta: liikenne, asuminen, ruoka ja kuluttaminen.   

Näyttelyssä voi muun muassa ladata puhelimen pyörää polkemalla, tutustua tulevaisuuden Helsingin pikaratikka- ja baanaverkostoihin, antaa oman ilmastolupauksensa sekä tutkia omia ruokavalintoja ruokakuutioiden avulla.  

Kaupunki kutsuu kaikki helsinkiläiset mukaan ilmastotyöhön. Nyt on vaikuttavien ilmastotekojen aika ja jokaisen teoilla on merkitystä.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma (pdf)

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman tiivistelmä (pdf)