Hietalahderannan ideasuunnitelma. Suunnitteluryhmä: Schauman & Nordgren Arkkitehdit, MASU Planning ja WSP.

Hietalahdenrannan suunnittelu etenee – ideasuunnitelmat kommentoitavana 18.4. asti

Hietalahden torin ja -altaan ympäristöön on myönnetty kehittämisvaraus, jossa kaupunki varaa alueen suunniteltavaksi HGR Property Partners Oy:lle vuoden 2022 loppuun asti. Varauksensaaja on teettänyt yhdessä kaupungin ohjauksessa alueesta kolme eri ideasuunnitelmaa, joita voi nyt kommentoida Kerro kantasi –palvelussa 18. huhtikuuta asti.

Ideasuunnitelmien lähtökohtana on luoda Hietalahdenrantaan korkean profiilin yrityskeskittymä kivijalkapalveluineen sekä kehittää alueen julkisia ulkotiloja – Hietalahdentoria, Hietalahden altaan ympäristöä ja merenrantaa – laadukkaana kävely-ympäristönä monipuolisine toimintoineen.

Tilatuissa kolmessa ideasuunnitelmassa uudisrakentamisen määrä on kaikissa ehdotuksissa lähes sama, noin 35 000 kerrosneliömetriä, josta varauksensaajalle osoitettaisiin noin puolet. Tavoitteena on jatkaa kantakaupungin korttelirakennetta ja noudattaa alueen tyypillisiä kerroskorkeuksia.

Hietalahdenrannan autokaistat on ehdotuksissa, yhtä lukuun ottamatta, esitetty siirrettävän Hietalahden altaan meren puolelle. Rantaan osoitetaan myös jatkuva pyöräily- ja kävelyreitti. Hietalahden torin alle on suunnitteilla pysäköintilaitos.

Ideasuunnitelmien laatijoina on kolme suunnitteluryhmää:

  • JKMM Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit ja WSP,
  • Schauman & Nordgren Arkkitehdit, MASU Planning ja WSP,
  • Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehdit, VSU maisema-arkkitehdit ja WSP.

Kaupunkilaisilta pyydetään kommentteja suunnitelmien jatkokehittämistä varten

Ideasuunnitelmiin voi tutustua Kerro kantasi –palvelussa katsomalla alkuun kaavoittajan laatiman lyhyen esittelyvideon eri suunnitelmista. Kaupunkilaisilta toivotaan palautetta – mikä eri vaihtoehdoissa on hyvää ja mikä puolestaan huonoa sekä mitä jatkosuunnittelussa tulisi ottaa huomioon? Kommentteja voi antaa 18. huhtikuuta asti. 

Palautteesta kootaan yhteenveto, jota käytetään apuna suunnitelmavaihtoehtojen arvioinnissa ja jatkokehittämisessä. Suunnitelmien arvioinnin jälkeen käynnistetään asemakaavoitus yhden tai useamman vaihtoehdon pohjalta. Hankkeen toteuttamiskelpoisuutta ja kustannuksia arvioidaan asemakaavatyön aikana laadittavien selvitysten avulla. Kaupunki päättää kehittämisvarausvaiheen jälkeen mahdollisesta tontinvarauksesta.

Uutinen julkaistu 16.3. ja tuoreutettu 16.4.