Lenkkeilijöitä Töölölahdella helmikuussa 2021.

Hesperian puistosta ja Hakasalmen puistosta poistetaan huonokuntoisia puita keväällä 2021

Hesperian puistosta joudutaan kaatamaan turvallisuussyistä kolme huonokuntoista hopeasalavaa ja Hakasalmen puistosta kaksi huonokuntoista vuorijalavaa. Puut joudutaan poistamaan turvallisuussyistä. Puut poistetaan maaliskuun loppuun mennessä.

Poistettavista salavista kaksi sijaitsee Töölönlahden pohjoispäässä Helsinginkadun varressa, ja yksi keskellä lahden länsirannalla olevaa salavariviä. Vuorijalavat sijaitsevat Hakasalmen puiston puolella, Finlandiatalon lipputankojen läheisyydessä.

Huonokuntoiset puut poistetaan turvallisuussyistä

Rannan poistettavat salavat ovat arinakäävän ja vuorijalavat jalavanpakurin vaivaamia. Huonokuntoiset puut ovat vaarallisia puiston runsaslukuisille käyttäjille. Vuoden 2019 heinäkuussa yksi rantarivin vanhoista salavista romahti yllättäen.

Salavarivin muille salaville tehdään vuoden 2021 aikana yksityiskohtainen kuntoarvio. Nyt toteutettavat puiden kaatamiset joudutaan tekemään kiireellisenä ylläpitoon kuuluvana toimenpiteenä.

Hesperian puiston ja Hakasalmen puiston puusto on ikääntynyttä. Salavat on istutettu Töölönlahden rantaan 1940-luvun puolivälissä. Vanhojen puiden kuntoa on seurattu säännöllisesti ja yksittäisiä puita on jouduttu poistamaan turvallisuussyistä aiemminkin.

Salavia joudutaan jo nyt poistamaan kiireellisesti ennen laajamittaista kuntoarviointia ja puiston peruskorjausta. Alueen puistosuunnittelu on tavoitteena käynnistää vuoden 2022 aikana Kaupunkiympäristö lautakunnan hyväksymien suunnitteluperiaatteiden pohjalta.