Kaisaniemen ala-aste on yksi tutkimukseen osallistuvista rakennuksista.

Helsinkiläiskouluissa tutkitaan hyvän sisäilman edellytyksiä

Neljä helsinkiläistä oppilaitosta on valittu kohteiksi VTT:n ja Aalto-yliopiston hankkeeseen, jossa tutkitaan hyvän sisäilman osatekijöitä. Tutkijat selvittävät mittausten ja palautekyselyjen avulla, millaiset sisäilma-olosuhteet tuntuvat ihmisistä miellyttäviltä.

Helsingissä tutkimukseen osallistuvat Myllypuron peruskoulu (alatalo), Kaisaniemen ala-aste, Keinutien ala-aste Kontulassa ja Stadin ammattiopiston Meritalon toimipaikka.

Kaupunki hankkii tutkittaviin rakennuksiin antureita, joilla mitataan tilojen lämpötiloja, hiilidioksidipitoisuuksia, suhteellista kosteutta, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, pienhiukkasia sekä ulko- ja sisäilman välisiä paine-eroja.

Mittaustiedot siirtyvät antureista langattomasti uuteen kulutus- ja olosuhdeseurantajärjestelmään, joka visualisoi datan tutkijoiden ja kaupungin käyttöön. Samaan aikaan tilojen käyttäjiltä kerätään kokemuksia ja havaintoja sisäilman laadusta.

”Tällainen seuranta on helsinkiläiskouluissa uutta. Aiemmin vastaavia mittauksia on tehty vain lyhytaikaisesti, eikä meillä ole ollut juurikaan käytettävissämme reaaliaikaista dataa”, kertoo johtava asiantuntija Marianna Tuomainen kaupunkiympäristön toimialalta.

Hankkeessa tavoitellaan yleispäteviä tuloksia, jotka ovat hyödynnettävissä rakennuskannassa laajemminkin. Hankkeessa ei tutkita home- tai mikrobivaurioita vaan sisäilmasto-olosuhteita kuten lämpötilaa tai ilmanvaihdon toimintaa, joilla on suuri vaikutus siihen, millaisena sisäilma koetaan.

Anturit asennetaan tutkittaviin tiloihin marras–joulukuussa, ja tilojen käyttäjiä opastetaan tuolloin palautteen antamisessa. Tutkimushanke päättyy vuoden 2019 keväällä, mutta anturit on tarkoitus pitää käytössä myös sen jälkeen.

”Antureita voidaan asentaa muihinkin kaupungin rakennuksiin. Mittausdatan kerääminen on hyödyllistä myös ilman käyttäjien palautetta. Tavoitteena on, että tästä kehittyisi uusi työkalu kiinteistönhoidolle ja sisäilma-asiantuntijoillemme”, Marianna Tuomainen kertoo.

Tutkimukset toteutetaan osana Smart & Clean – sisäilmaltaan laadukkaat ja kustannustehokkaat tilat -hanketta, jossa ovat mukana Helsingin lisäksi Vantaan ja Espoon kaupungit sekä Aalto-yliopisto. VTT:n koordinoima hanke kuuluu pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön muutostekoihin, ja sen päärahoittaja on Uudenmaan liitto.

Lisätietoja:

VTT:n tiedote 18.9.2018: VTT ja Aalto-yliopisto selvittävä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa hyvän sisäilman edellytykset – käyttäjät mukana kehittämässä

Tutkimushankkeen verkkosivut

Tietoa sisäilmasta: www.hel.fi/sisailma

Sometunnisteet: #FiksuSisäilma, #SisäilmaPalveluna, #SmartIAQ, #IAaaS