Pyöräilijöitä Pasilassa. Kuva: Martti Tulenheimo.

Helsinkiläiset kannattavat pyöräliikenteen edistämistä

Kaupungin tavoite on parantaa Helsingin pyöräilyoloja ja kannustaa pyöräilyyn ympäri vuoden. 94 prosenttia helsinkiläisistä suhtautuu myönteisesti pyöräliikenteen edistämiseen, selviää tuoreesta Pyöräilybarometri 2020 -tutkimuksesta. 

Tutkimuksessa selvitettiin myös pyörällä liikkuvien asukkaiden käsityksiä Helsingin pyöräilyolosuhteista. Pyörällä liikkuvien asukkaiden mielestä Helsinki on jo melko hyvä paikka liikkua pyörällä – 89 prosenttia pyörää käyttävistä asukkaista on tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä Helsinkiin pyöräilykaupunkina.

Helsinkiläisistä pyörää käyttävistä asukkaista lähes puolet ovat naisia ja puolet miehiä. Tasainen sukupuolijakauma on kansainvälisellä tasolla merkittävä tieto, sillä tätä pidetään merkkinä hyvästä koetusta turvallisuuden tasosta.

Tutkimus kuitenkin osoittaa, että pyöräliikenteen olosuhteissa on vielä parantamisen varaa. 60 prosenttia kaikista vastaajista kulkisi pyörällä enemmän, jos pyöräväyläverkko olisi kattavampi ja yhtenäisempi. Pyöräilykokemukseen vaikuttavista asioista eniten tyytymättömyyttä aiheuttavat pyöräväylien työmaa-aikaiset järjestelyt – ne häiritsevät yli puolta pyörällä liikkuvista.

Yli puolet helsinkiläisistä pyöräilee lumettomana aikana – ympärivuotisten pyöräilijöiden osuus pienessä kasvussa

Pyöräilybarometrin mukaan 58 prosenttia Helsingin aikuisväestöstä pyöräilee vähintään kerran viikossa lumettomana aikana. Helsingin aikuisväestöstä 13  prosenttia liikkuu pyörällä ympäri vuoden. Osuus on jokseenkin sama kuin kaksi vuotta sitten, mutta hienoisessa nousussa. Tyytyväisyys pyöräväylien talvihoitoon Helsingissä on viime vuosina kasvanut sitä myötä, kun tehostettua talvihoitoa on laajennettu. Tärkein syy valita pyörä kulkuvälineeksi on pyöräilyn kätevyys. 

Poikkeuksellinen vuosi innosti pyöräilemään

Tutkimuksen mukaan koronatilanne on saanut jo ennestäänkin pyörällä liikkuvia lisäämään pyöräilyä, mutta innostanut myös uusia käyttäjiä. Pyöräilijöistä lähes puolet on lisännyt korona-aikana pyörän käyttöään, kun harvemmin pyöräilevien keskuudessa osuus kasvoi 7 prosenttia.

Tulokset kertovat myös, että pyörällä liikkujat käyttävät myös muita liikennevälineitä eli kulkumuodot täydentävät toisiaan. Päivittäin pyörällä liikkuvista lähes joka viides käyttää päivittäin myös joukkoliikennettä ja lähes 60 prosenttia pyörää käyttävistä helsinkiläisistä omistaa auton.

Pyöräilybarometri toteutetaan muutaman vuoden välein

Pyöräilybarometri on tutkimus, jossa selvitetään helsinkiläisten asennetta pyöräliikenteen edistämiseen sekä pyörällä liikkuvien asukkaiden käsityksiä pyöräilyolosuhteista ja pyöräilyn laadusta Helsingissä. Barometri toteutettiin nyt neljännen kerran. Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin elokuussa 2020 ja otos edustaa 18−74-vuotiaita helsinkiläisiä. Haastatteluja tehtiin yhteensä 2004.


Pyöräilybarometriin voi tutustua tarkemmin julkaisussa: Pyöräilybarometri 2020 (pdf) 

Kuva: Martti Tulenheimo