Helsinki uudisti ohjeet rakennuksissa ja kiinteistöillä mainostamiseen

Helsingin kaupunki on tehnyt rakentamistapaohjeen, joka koskee rakennuksiin ja tonteille sijoitettavia mainoslaitteita. Ohjeessa esitetään näiden mainoslaitteiden suunnitteluperiaatteet ja lupaprosessi, sekä kerrotaan, milloin toimenpideluvan hakeminen ei ole tarpeen.

Ohjeessa on otettu aiempaa tarkemmin kantaa mainoslaitteiden kirkkauteen ja siihen, mitä on selvitettävä ennen mainoksen sijoittamista ja mahdollisesti tarvittavan luvan hakemista.

Ohjeen tavoite on ohjata mainoslaitteiden valinnassa ja sijoittamisessa siten, että mainostamisen onnistuisi aiheuttamatta ympäristölle kohtuutonta häiriötä tai haittaa. Lisäksi ohjataan siihen, että mainoslaitteilla ei heikennetä liikenneturvallisuutta.

Ohjeiden päivitykselle oli tarve, koska nykyaikaiset liikkuvaa ja vaihtuvaa kuvaa hyödyntävät mainoslaitteet vaikuttavat ympäristöönsä paljon enemmän kuin aiemmat laitteet.

Mainosnäyttöjä saa sijoittaa kaupalliseen ympäristöön tai liiketilojen näyteikkunoihin. Tämä koskee myös asuinrakennuksien liiketiloja. Asuinrakennuksen julkisivuun mainosnäyttöä ei saa sijoittaa ilman perusteltua syytä ja toimenpideluvan hakemista.

Helsingin kaupunki teetti vuoden 2019 valtuustoaloitteeseen liittyen konsulttityönä häiriövaloselvityksen, johon liittyi myös kuntalaisille tehty kysely. Nyt hyväksytyssä uudessa ohjeessa esitetyt kirkkauden raja-arvot perustuvat pääosin tässä selvityksessä esitettyihin.

Ohjeen on hyväksynyt kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto huhtikuussa. Ohjetta täydennetään kuvituksella. Ohje on nyt saatavilla myös ruotsiksi.

Ohje: Mainoslaitteet rakennuksissa ja tonteilla

Ohje ruotsiksi: Reklamanordningar på byggnader och tomter