Ilmakuva Helsingistä, Kuva: Skyfoto / Sami Kurikka

Helsinki tarjoaa yrityksille mahdollisuuden hakea vapautusta tontinvuokrasta

Helsingin kaupunki on päättänyt helpottaa koronakriisin vuoksi vaikeuksiin joutuneilla toimialoilla toimivien yritysten toimintaa tarjoamalla mahdollisuuden hakea vapautusta tontinvuokrasta.

Vapautus koskee tontinvuokralaisia, jotka käyttävät tonttia tai sillä olevaa rakennusta pääasiallisesti seuraavilla toimialoilla tai näihin toimialoihin välittömästi liittyviin tarkoituksiin:

  • ravintolat, kahvilat ja muut vastaavat ruokapalvelut sekä näihin liittyvä tukkukauppa
  • taide-, musiikki- ja tapahtumatoiminta sekä ohjelma- ja juhlapalvelut
  • liike-elämän hautomo- ja kasvupalvelut sekä muu uutta yrittäjyyttä edistävä toiminta
  • liikunta- ja terveyspalvelut (ei lääkärikeskukset)
  • majoitus-, hotelli- ja matkailutoiminta.

Tontinvuokralainen voidaan vapauttaa kokonaan vuokranmaksuvelvoitteista kolmen kuukauden ajalta. Maksuvapautusta tulee hakea erillisellä hakulomakkeella. Hakemus tulee jättää kaupungille viimeistään 31. toukokuuta 2020.

Vapautus koskee myös niitä tontinvuokralaisia, jotka vuokraavat tontilla olevia tiloja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Edellytyksenä kuitenkin on, että tontinvuokralainen on itse myöntänyt näiden tilojen vuokralaisille vähintään maanvuokran vapautusta vastaavan vapautuksen tilojen vuokrasta.

Kaupunki voi pidättäytyä maksuvapautuksen myöntämisestä, jos tontinvuokralainen ei ole huolehtinut maanvuokrasopimuksen velvoitteiden hoitamisesta tai on ilmeistä, ettei korona-epidemialla ole ollut merkittävää vaikutusta tontinvuokralaisen liiketoiminnan edellytyksiin.

Myös muille kuin yllä tarkoitetuille yritystonttien vuokralaisille voidaan myöntää vapautus maanvuokran maksamisesta enintään kolmen kuukauden ajalta, jos koronaepidemialla on ollut merkittävä negatiivinen vaikutus yrityksen liikevaihtoon tai yrityksen toimintaedellytyksiin.

Lisätietoja ja hakemuslomake maksuvapautukseen julkaistaan Tontin vuokralaiselle -sivulla perjantaina 17. huhtikuuta.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren info 16.4. Helsinki-kanavalla