Lauttasaaren sillan peruskorjaus keväällä 2020.

Helsinki tähtää parempaan kokemukseen katutöistä uudella oppaalla

Helsinki haluaa hoitaa katutyöt entistä sujuvammin ja parantaa kaupunkilaisten kokemusta katutyömaista. Kaupunki on julkaissut tyomaaopas.fi-sivuston, jonka avulla katutyömaat on mahdollista suunnitella ja toteuttaa niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa kaupunkilaisten arkeen.

Opas on suunnattu niin katutyömaiden tilaajille ja suunnittelijoille kuin urakoitsijoillekin. Oppaassa määritellään uudet kriteerit muun muassa työmaiden opasteille, poikkeusjärjestelyille ja siisteydelle.

Hyvä työmaakokemus yhteiseksi tavoitteeksi

Opas neuvoo, miten kaupunkilaisten näkökulma huomioidaan työmaajärjestelyissä. Niillä on suuri merkitys, sillä joukkoliikenteen solmukohtaan osuessaan lyhytkestoinenkin työmaa voi vaikuttaa tuhansiin kaupunkilaisiin.

”Helsingin työmailla on valtava määrä eri toimijoita. Nyt on tärkeää, että kaikki sitoutuvat työmaakokemuksen parantamiseen ja haittojen vähentämiseen. Opas antaa tähän hyvät eväät ja on samalla hyvä esimerkki siitä, miten maailman toimivinta kaupunkia rakennetaan arjessa”, sanoo pormestari Jan Vapaavuori.

Konkreettinen keinovalikoima työmaakokemuksen parantamiseen

Työmaakokemuksen oppaassa on konkreettisia ja testattuja keinoja kaikkien työmaiden läheisyydessä liikkuvien huomioimiseen. Teknisten seikkojen lisäksi opas neuvoo lähialueen asukkaiden ja yritysten tarpeiden huomioimisessa ja viestinnässä.

Opas sisältää myös karttatyökalun, jonka avulla voi arvioida oman työmaansa vaikuttavuutta suhteessa lähialueen asukkaisiin, joukkoliikenteeseen, yrityksiin ja palveluihin. Lisäksi työkalu kertoo, onko alueella muita kaivutöitä käynnissä.

Keinot hyvän työmaakokemuksen saavuttamiseksi riippuvat työmaan vaikuttavuudesta. Jos työmaalla on suuria vaikutuksia ympäristöönsä ja se aiheuttaa merkittävää haittaa kaupunkilaisille, myös vaadittavien järjestelyjen määrä kasvaa. Kaupunki voi edellyttää paljon haittaa aiheuttavilta työmailta esimerkiksi urakoitsijan omaa viestintävastaavaa, kaupunkilaisista koostuvaa työmaaraatia tai oppaita neuvomaan ihmisiä työmaan käynnistyessä.

Oppaassa kannustetaan myös arvioimaan työmaan onnistumista, kehittämään sitä yhdessä kaupunkilaisten kanssa sekä jakamaan hyviä käytäntöjä.

Työmaakokemuksen opas toteutettiin palvelumuotoilun keinoin: asukkaita, yrityksiä ja muita sidosryhmiä kuunnellen.

Opas on verkossa osoitteessa www.tyomaaopas.fi.

Kuva: Susa Junnola