Valosaastetta Helsingissä.

Helsinki selvittää valosaasteen ja häiriövalon määrää kaupungissa

Helsinki selvittää valosaasteen ja häiriövalon yleisyyttä kaupungissa. Selvitystyö aloitetaan kysymällä asukkailta havaintoja valosaasteesta ja häiriövalosta. Kyselyssä kartoitetaan myös paikkoja, jotka voisi jättää pimeäksi. Työn tuloksena laaditaan toimintamalli häiriövalon vähentämiseksi. Työn on määrä valmistua vuoden 2020 lopussa.

Tavoitteena on edistää viihtyisää ja turvallisen tuntuista kaupunkia myös pimeän aikaan. Mallin toivotaan auttavan niin kaupunkia kuin muitakin valaistuksen parissa toimivia tahoja.

Kaupunki elää ja toimii kellon ympäri

Kaupunkilaisten elämisen rytmi on muuttunut, painottuen aiempaa enemmän yöaikaan. Kaupunki elää ja toimii kellon ympäri. Valaistuksella varmistetaan viihtyisyys, turvallisuus sekä turvallisuuden tunne myös pimeinä vuorokauden aikoina. Keinovalolla on kuitenkin myös haittapuolensa. Se voi häiritä ihmisten tai eläinten luontaista vuorokausirytmiä ja estää luonnon tai tähtitaivaan tarkkailua. Huonosti toteutettuna keinovalo voi häikäistä tai aiheuttaa häiriötä.

Häiriövalo on vaakatason yläpuolelle suuntautuvaa valoa. Häiriövalo aiheuttaa ärtymystä, on epämiellyttävää ja vaikeuttaa oleellisen informaation näkemistä suuntauduttuaan valaistavan alueen ulkopuolelle. 

Valosaaste on hukattua energiaa

Valosaaste on ympäristönsuojelualan käyttämä laajempialainen termi viihtyisyyden tai turvallisuuden kannalta tarpeettomasta, mahdollisesti myös taivaalle suuntautuvasta valosta, jolla on vaikutuksia luontoon. Valosaaste saattaa aiheuttaa ympäristöhaittoja kasveille, hyönteisille ja eläimille. Ympäristöhaitat ilmenevät kasveilla kasvukauden muutoksina ja hyönteisillä ja eläimillä elintapojen muutoksina. Selvitystyön aikana haetaan myös tietoa ilmiön terveysvaikutuksista ihmiseen. 

Valosaaste näkyy konkreettisesti kaupunkiympäristössä häikäisevinä valaisimina, yöaikaan hohtavina pilvinä tai näkemistä haittaavina mainosvaloina. Yleisin syy valosaasteeseen ovat väärin suunnatut, tarpeettomasti palavat tai liian kirkkaat valaisimet. Valosaaste on hukattua energiaa ja valaistusten suunnittelussa tulisi aina panostaa valon oikeaan määrään ja suuntaukseen.

Ihmiset tarvitsevat paikkoja rauhoittumiseen. Tarkoituksena on selvittää, onko kaupunkialueelle mahdollista jättää pimeitä alueita, jotka mahdollistaisivat luonnon, maiseman tai tähtitaivaan tarkkailun pimeään aikaan.

Työ on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Selvitystyö on tilattu WSP Finland Oy:ltä.

Valosaastetta koskevaan asukaskyselyyn voi vastata verkossa 14.11.-15.12.2019 osoitteessa http://mpt.link/valosaaste