Lumen keräämistä kauhakuormaajalla Kalliossa.

Helsingin kaupunki on varautunut lumitalveen

Helsingin talvet ovat vaihtelevia. Mustat ja ennätyslumiset talvet vuorottelevat ennalta arvaamatta. Helsinki on kuitenkin hyvin varautunut lumen tuloon. Kaupungin oma palvelutuottaja Stara ja yksityiset urakoitsijat ovat valmiudessa pitääkseen kaupungin katuja avoinna.

Katujen talvihoitoon kuuluu olennaisesti myös liukkaudentorjunta, joka aloitetaan tarpeen vaatiessa. Tienpinta voi liukastua muun muassa alavilla paikoilla, puukansilla tai lähellä merta jo ennen kuin lämpötila laskee pakkasen puolelle.

Talvikunnossapitoa tehdään Helsingissä sekä kaupungin oman liikelaitoksen Staran että neljän yksityisen urakoitsijan voimin. 

Katso vastuualueet kartalta (pdf)

15.1. Helsinki ottaa erityiskeinot käyttöön lumitöissä

Lumitöissä voi kaikkein kiperimmillä hetkillä, suurten lumimyräköiden aikaan, olla liikkeellä koko käytettävissä oleva kalusto –  kuorma-autot, monitoimikoneet, pyöräkuormaajat, kunnossapito- ja ympäristönhoitokoneet sekä traktorit ja tiehöylät.

Helsingin kaupungin yleisten alueiden talvihoitobudjetti on vuosittain noin 25 miljoonaa euroa.

Helsingissä on noin 1200 kilometriä autoliikenteen katuja ja teitä. Pyörä- ja kävelyteitä on noin 1500 kilometriä.

Lumiauraa joutuu erityisesti asuntokaduilla välillä odottamaan, sillä kalusto ei voi olla kaikkialla samaan aikaan. Lumet aurataan ns. hoitoluokituksen mukaan. Ensin aurataan pääkadut ja joukkoliikenteen käyttämät kadut. Asuntokadut ovat vuorossa vasta niiden jälkeen. Asuntokadut pitäisi olla aurattu viimeistään kolmen vuorokauden kuluttua siitä, kun lumisade päättyy. Myös kävely- ja pyöräteille on hoitoluokitus.

Ajoratojen, kävelyn ja pyöräilyn reittien hoitoluokat löydät verkosta 

Miten kadunhoitovastuu jakautuu?

Vastuu katujen talvihoidosta jakautuu kaupungin ja yksityisten kiinteistöjen kesken. Valtaosassa kaupunkia suurin osa talvihoidosta on siirretty kaupungille. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunki vastaa sekä ajoradan että jalkakäytävän talvikunnossapidosta. Suuressa osassa kantakaupunkia kiinteistöt hoitavat jalkakäytävien talvikunnossapidon.  

Katso vastuujakokartta

Helsingin kaupunki selvittää tänä talvena kantakaupunkiin parhaiten soveltuvaa talvihoidon ja puhtaanapidon mallia. Talven aikana kerätään tarkkailijoiksi ilmoittautuneilta kantakaupungin asukkailta havaintoja asuinalueensa talvihoidosta. Lisäksi haastatellaan taloyhtiöiden edustajia ja huoltoyhtiöitä.

Mihin lumi viedään kaduilta?

Kaupunki ottaa talvisin vastaan kaduilta ja kiinteistöjen alueilta kerättyä lunta vastaanottopaikoillaan. Lumen tuominen vastaanottopaikoille on maksullista ja vaatii rekisteröitymistä. Lumen vieminen muille kaupungin omistamille alueille kuin virallisille vastaanottopaikoille on kielletty.

Lisää tietoa lumenvastaanottopaikoista löydät verkosta

Kadunhoitotietoa tekstiviestillä

Talviaikaisia pysäköintijärjestelyn muutoksia tehdään ahtaimmilla katualueilla ympäri Helsinkiä. Kaikki talviaikaiset liikennejärjestelyt on merkitty liikennemerkein tai siirtokehotuskyltein. Siirtokehotus asetetaan, jotta katu saataisiin puhdistettua lumesta. Siirtokehotuskylttien käytöstä saa etukäteen tietoa verkkosivujen kautta ja maksuttomilla tekstiviesteillä www.puhdistussuunnitelmat.fi. Sivuilla on myös ohjeet tekstiviestipalvelun tilaamiseksi.

Parempaa talvihoitoa pyöräteille ja kävelyteille

Helsingin kaupungilla on 52 kilometrin pituinen reitistö pyöräteitä, joilla talvihoito on normaalia laadukkaampaa. Käytännössä tämä tarkoittaa aurauksen sijaan harjaamalla tehtyä lumenpoistoa sekä liukkaudentorjuntaa muuten kuin hiekoitussepelillä. Joitakin tieosuuksia myös aurataan tavallista tiheämpään tahtiin.

Kaupunki hoitaa myös tehostetun talvihoidon pyörätien vieressä kulkevaa kävelytietä erityisen laadukkaasti. Hoitomenetelmä voi kuitenkin vaihdella.

Alkavalle talvikaudelle reittien pituus kasvoi noin kymmenen kilometriä, kun tehokas talvihoito laajeni myös Teollisuuskadulle, Töölön ja Pikku Huopalahden välille sekä Itäkeskuksen ja Vuosaaren sataman välille.

Talvikaudella 2020-2021 kaupunki ja Helsingin polkupyöräilijät tekevät yhteistyötä. Pyöräliikenteen talviagentit seuraavat ja raportoivat pyöräteiden talvihoidon onnistumisesta. Kaupunki käyttää koottuja tietoja toiminnan kehittämiseen.

Mihin palautetta?

Katujen ja muiden väylien talvikunnossapidosta voit jättää palautetta Helsingin kaupungin palautejärjestelmään, sieltä palaute ohjataan suoraan alueen vastaavalle työnjohtajalle. hel.fi/palaute

Uutisia aiheesta

11.1. Lumipyryä ennustettu Helsinkiin – ensin aurataan pää- ja joukkoliikennekadut
11.1. Parkkihalliin pysäköiminen nopeuttaa katujen putsausta lumesta

Kuva: Veikko Somerpuro.

Uutinen on alun perin julkaistu 20.11.2020 ja tuoreutettu 3. ja 8.1.