Energiatehokasta rakennusta etsitään. Kuva Jussi Hellsten, Helsingin kaupungin aineistopankki

Helsinki kutsuu energiatehokkaat taloyhtiöt kisaamaan ympäristöpalkinnosta

Helsingin kaupunki haastaa taloyhtiöt kisaamaan vuoden 2020 ympäristöpalkinnosta teemana energiatehokkuus. Kilpailun hakuaika on 1. - 30.4.2020.

Palkinnon saaja voi olla helsinkiläinen taloyhtiö, joka on toteuttanut energiaremontin tai -remontteja ja saanut alennettua merkittävästi energiankulutusta. Remonttien täytyy olla toteutettu 2010-luvulla.

Energiankulutuksen vähenemisen lisäksi valintakriteereinä ovat rahoitusmallin innovatiivisuus, energiaremonttien suunnitelmallisuus, vuorovaikutus taloyhtiön sisällä ja taloyhtiöiden kesken sekä halu levittää tietoa omista kokemuksista esimerkiksi median välityksellä.

Voittajan julkistamisen ajankohta päätetään korona-tilanteen helpotettua. Palkinnon luovuttaa kilpailupaneelin puheenjohtaja, apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Voittaja saa käyttöönsä Helsingin kaupungin ympäristöpalkinto -tunnuksen. Voittajasta tehdään myös video.

Ympäristöpalkinto on jaettu vuodesta 2008 lähtien, ja sen on saanut tähän mennessä kahdeksan helsinkiläistä toimijaa. Helsingin kaupungin ympäristöpalkinto on tunnustus arvokkaasta työstä ympäristön puolesta.

Kilpailu on osa Helsingissä valmisteilla olevaa Energiarenessanssi-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on auttaa taloyhtiöitä energiatehokkuudessa ja uusiutuvan energian lisäämisessä. Tavoitteena on vähentää lämmitysenergian määrää kymmenillä prosenteilla koko Helsingin rakennuskannassa vuoteen 2035 mennessä sekä levittää tietoa hyvistä käytännöistä niin Helsingissä kuin muuallakin Suomessa.

Lisätietoa kilpailusta ja ilmoittautumisesta: www.hel.fi/ymparistopalkinto

Taustatietoa:

  • Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on laadittu Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma ja Ilmastovahti-verkkopalvelu sen etenemisen seuraamiseksi.
     
  • Tällä hetkellä noin 56 prosenttia Helsingin hiilidioksidipäästöistä aiheutuu rakennusten lämmittämisestä.
     
  • Helsingin hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet jo 28 prosenttia vuodesta 1990, vaikka asukkaiden määrä on samassa ajassa kasvanut 150 000:lla. Asukasta kohden laskettuna päästöt ovat pienentyneet 44 prosenttia.
      
  • Helsingin kaupungilla on tiukat vaatimukset myös oman rakennuskantansa energiatehokkuudelle: kaikki uudet toimitilat ja muut kaupungin hallitsemat rakennukset rakennetaan erittäin energiatehokkaasti.

Kuva: Jussi Hellsten

JAA