Havainnekuva Helsinki Gardenista. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy

Helsinki Garden -tapahtuma-areenan suunnitelma päätöksentekoon

Helsinki Garden -hankkeen asemakaavaehdotus tulee kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn seuraavan kerran 16. huhtikuuta. Lautakunta käsitteli asiaa jo kokouksessaan 26. maaliskuuta, ja päätti tuolloin jättää asian pöydälle kolmeksi viikoksi.

Helsinki Garden -hanke tähtää uuden, yksityisen tapahtuma-areenan rakentamiseen Nordenskiöldinkadun varteen nykyisen jäähallin viereen. Maanpäällinen uudisrakentaminen sijoittuisi Nordenskiöldinkadun ja Pohjoisen Stadiontien varteen pääosin nykyisen jäähallin pysäköintikentän kohdalle. Uusi areena rakennettaisiin maan alle.

Maanpäälliseen rakennukseen on suunniteltu toimitilaa, hotelli ja majoitustiloja sekä asuntoja. Kivijalkaan tulisi liike- ja toimitilaa. Rakennukseen on esitetty 7–13 kerrosta. Maan alle tehtäisiin areenan lisäksi tiloja liike-elämän, vapaa-ajan ja liikunnan sekä pysäköinnin ja huollon tarpeisiin. Pääosa pysäköinnistä sijoitettaisiin Pohjoisen Stadiontien itäpuolelle kallioluolastoon, jonne on tarkoitus rakentaa myös harjoitusjäätiloja.

Vanha jäähalli on tarkoitus yhdistää hankkeeseen ja muuttaa pienemmäksi monitoimiareenaksi sekä liikunta- ja liiketiloiksi. Nykyinen harjoitusjäähalli purettaisiin.

Jos kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen, se asetetaan nähtäville, jolloin siitä voi tehdä muistutuksia. Ehdotuksesta pyydetään myös lausuntoja eri tahoilta. Lopullisesti asemakaavasta päättää kaupunginvaltuusto.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kokouksessaan 16. huhtikuuta myös esityksen alueen varaamisesta Helsinki Garden -hankkeelle ja tontin luovutusperiaatteista.

Hankkeen taustaa:

  • Helsinki Garden -hankkeen taustalla on Projekti GH Oy.
  • Helsingin kaupunki omistaa alueet, jolle hanketta suunnitellaan. Kaupunginhallitus hyväksyi hankkeelle tarkistetun suunnittelualuevarauksen tammikuussa 2018.
  • Projekti GH Oy järjesti vuonna 2016 yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailun asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi. Kilpailun voitti arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, joka on jatkanut suunnittelua yhdessä PES-Arkkitehdit Oy:n kanssa.

Lisää aiheesta:

Lautakunnan 26.3.2019 päätöstiedoteJAA