Havainnekuva Helsinki Gardenista Keskuspuiston suunnasta. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy

Helsinki Garden -areenan tarkistettu suunnitelma kaupunginhallitukseen

18.12. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen, joka siirtyy seuraavaksi kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätötiedote 17.12. (Asia 3). Päätöstiedote korvautuu, kun pöytäkirja julkaistaan.

4.12.: Kaupunkiympäristölautakunta jätti asian kahdeksi viikoksi pöydälle kokouksessaan 3.12.

Pöytäkirja 3.12.

Alkuperäinen uutinen julkaistu 29.11.:

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta saa tiistaina 3. joulukuuta käsiteltäväkseen Helsinki Garden -hankkeen tarkistetun asemakaavaehdotuksen.

Helsinki Garden -hanke tähtää yksityisen, maanalaisen monitoimiareenan rakentamiseen Nordenskiöldinkadun varteen nykyisen jäähallin viereen. Maanpäällinen uudisrakentaminen sijoittuisi Nordenskiöldinkadun ja Pohjoisen Stadiontien varteen pääosin nykyisen jäähallin pysäköintikentän kohdalle.  

Maanpäälliseen rakennukseen on suunniteltu hotelli ja majoitustiloja, muuta toimitilaa sekä asuntoja. Kivijalkaan tulisi liike- ja toimitilaa. Rakennukseen on esitetty 6–10 kerrosta. Pysäköinti sijoitettaisiin Pohjoisen Stadiontien itäpuolelle kallioluolastoon, jonne on tarkoitus rakentaa myös harjoitusjäätiloja.

Vanha jäähalli on tarkoitus yhdistää hankkeeseen ja muuttaa pienemmäksi monitoimiareenaksi sekä liikuntatiloiksi. Nykyinen harjoitusjäähalli purettaisiin.

Uudessa ehdotuksessa rakennusta on madallettu

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi hankkeen alustavan kaavaehdotuksen viime keväänä. Päätöksen yhteydessä lautakunta edellytti suunnittelijoita tutkimaan, voidaanko hankkeen kokoa pienentää. Myös suunnitelmasta saaduissa muistutuksissa ja lausunnoissa kritisoitiin maanpäällisen rakennuksen suurta kokoa.

Nyt päätöksentekoon tuleva tarkistettu kaavaehdotus eroaa viime kevään versiosta niin, että rakennusta on madallettu korkeimmilta kohdiltaan 5–10 metriä ja muilta osin 1,5–3 metriä. Maanpäällisen uudisrakentamisen määrä on pienentynyt 75 000 kerrosneliömetristä 60 000 kerrosneliömetriin. Ehdotuksesta on myös poistettu maanlainen pysäköinti nykyisen jalkapallokentän (kenttä 7) alta. Kaikki autopaikat on keskitetty kallioselänteen alaiseen pysäköintilaitokseen Pohjoisen Stadiontien itäpuolelle. Pysäköintilaitokseen on lisätty ajoyhteys myös Pohjoiselta Stadiontieltä. Lisäksi kaavaehdotukseen on tehty useita pienempiä muutoksia.

Jos kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen, se etenee käsiteltäväksi kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon tammikuussa 2020. 

Hankkeen taustaa: 

  • Helsinki Garden -hankkeen taustalla on Projekti GH Oy.
  • Helsingin kaupunki omistaa alueet, jolle hanketta suunnitellaan. Kaupunginvaltuusto vahvisti luovutusperiaatteet Garden Helsinki -hanketta varten varatulle alueelle 11.9.2019.
  • Projekti GH Oy järjesti vuonna 2016 yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailun asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi. Kilpailun voitti arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, joka on jatkanut suunnittelua yhdessä PES-Arkkitehdit Oy:n kanssa.


Lue lisää:

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslista 3.12.2019

Asemakaavan suunnitteluaineisto

Tuoreutettu 4. ja 18.12.