Työnaikaiset liikennejärjestelyt kaivutyön aikana.

Helsinki etsii jälleen kaupungin parasta katutyömaata

Helsingin kaupunki järjestää toista kertaa Vuoden katutyömaa -kilpailun. Kilpailun tavoitteena on kehittää ja jakaa alan toimijoiden kesken hyviä työmaakäytäntöjä, joiden ansiosta työmaajärjestelyt, opastukset ja väliaikaiset kulkureitit näyttäytyvät kadunkäyttäjille onnistuneina ja toimivina.

Mukana on sekä kiinteistötyömaita että erikokoisia infratyömaita.

Valinnat parhaimmista työmaista tekee arviointiraati, johon kuuluvat FiCom, HSL, HSY, Näkövammaisten liitto, Ilmarinen, Helen, Invalidiliitto, Helsingin seudun kauppakamari, Rakli ry, Infra ry sekä Helsingin kaupunki. Koordinoijana toimii Ramboll.

Työmaita sparrataan kilpailun aikana

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala arvioi meneillään olevia katutyömaita ja ehdottaa sopivia kohteita mukaan kilpailuun. Myös infra-alan toimijat voivat ilmoittaa työmaita mukaan. Vinkit työmaista tulee toimittaa elokuun alkuun mennessä sähköpostitse osoitteeseen heikki.kosonen(at)hel.fi.

Arviointiraati huomioi muun muassa työmaan tilapäisiä liikennejärjestelyjä, rajausta, esteettömyyttä, siisteyttä, turvallisuutta, viestintää ja yleisvaikutelmaa. Arviointeja tehdään työmaakäynneillä ja työmailta saatujen aineistojen avulla.

Arviointiraati käy vuoropuhelua työmaiden kanssa jo kilpailun aikana ja kannustaa hyvien käytäntöjen ylläpitämiseen sekä kehittämiseen.

Kilpailun voittajat julistetaan lokakuussa.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki: Heikki Kosonen, heikki.kosonen(at)hel.fi


Kuva: Julius Konttinen