Peruskorjatulla Mannerheimintiellä jalankulku ja pyöräily kulkevat omilla väylillään. Pyöräteistä tehdään yksisuuntaiset kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaisesti. Havainnekuva: Kai Hakala / Ramboll.

Helsinki aloittaa Mannerheimintien peruskorjauksen keväällä 2023

Helsinki aloittaa kaupungin pääkadun, Mannerheimintien, peruskorjauksen ja uudistamisen ensi vuonna. Mannerheimintie peruskorjataan Postikadun ja Runeberginkadun sekä Runeberginkadun ja Reijolankadun välisiltä osuuksilta. Samalla uusitaan Mannerheimintien silta.

Mannerheimintie on yksi Helsingin tärkeimmistä pääväylistä ja valtakunnallisesti merkittävä sisääntuloväylä. Peruskorjauksen aikana rakennetaan uusia jalkakäytäviä, yksisuuntaisia pyöräteitä ja raitiotiekiskoja sekä korjataan ajoratoja.

Pintarakenteiden lisäksi paljon menee uusiksi myös kadun alla. Urakan aikana uusitaan kadunalainen kunnallistekniikka, kuten kaapelit sekä vesi- ja viemäriputket. Uudistus on välttämätön, sillä osa Mannerheimintien kunnallistekniikasta on jopa 1900-luvun alusta.

Työt aloitetaan Postikadun ja Runeberginkadun välisellä katuosuudella keväällä 2023, ja myös Baanan ylittävän Mannerheimintien sillan uusiminen aloitetaan vuonna 2023. Runeberginkadun ja Reijolankadun välinen osuus aloitetaan vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on, että peruskorjaus valmistuu vuonna 2025.

Peruskorjausalue kartalla

Kadulla tilaa kaikille kulkumuodoille

Peruskorjaus sujuvoittaa liikennettä sekä parantaa turvallisuutta, kun esimerkiksi pyörä- ja jalkakäytävät erotetaan toisistaan. Suojatieylitykset rakennetaan esteettömyyden erikoistason mukaisesti, ja lisäksi urakassa parannetaan raitiovaunupysäkkien esteettömyyttä.

Tavoitteena on rakentaa kaupunkikuvallisesti yhtenäinen katu, jonka kunnallistekniset järjestelmät toimivat pitkälle tulevaisuuteen. Lopputuloksena on perusteellisesti korjattu katu, jolla on tilaa kaikille kulkijoille liikennevälineestä riippumatta. Tulevaisuudessa myös Länsi-Helsingin pikaraitiolinja kulkee Mannerheimintietä pitkin.

Kaupunkikuvallisesti suuri muutos on Eteläisen Hesperiankadun kohdalle puiston reunaan rakennettavat ramppi ja portaat, jotka rajataan luonnonkivitukimuurilla. Tukimuuri on rakennettava sen vuoksi, koska katu on korkeammalla kuin puisto, ja muurilla tasataan korkeuseroja. Puistoalueen reunasta joudutaan kaatamaan puita tukimuurin rakentamisen vuoksi. Poistettavien puiden tilalle istutetaan sopiviin kohtiin uusia puita, pensaita ja perennoja.

Itäreunassa oleva katupuurivi uusitaan kokonaisuudessaan uusien liikennejärjestelyiden sekä kunnallistekniikan saneerauksen vuoksi Töölön kisahallin eteläpäädyn ja Savilankadun risteyksen välillä. Samoin uusitaan sekä itä- että länsireunan katupuut välillä Dunckerinkatu–Runeberginkatu. Tavoitteena on säilyttää puurivit mahdollisimman yhtenäisenä kokonaisuutena ja parantaa uusittavien puiden kasvuolosuhteita.

Kaikkien aikojen katuremontti

Mannerheimintien peruskorjauksella on mittavat vaikutukset liikenteeseen. Kyseessä on Helsingin tähän mennessä isoin, vaativin ja eittämättä myös kaupunkilaisille vaikein työmaa.

Alueen asukkaiden, yritysten ja läpikulkijoiden arki vaikeutuu väliaikaisesti, kun tiedossa on melua, pölyä, ruuhkia, kiertoteitä ja joukkoliikenteen muutoksia. Tavoitteena on, että töiden aikana alueella voi liikkua edelleen kävellen, pyörällä, pyörätuolilla, autolla ja joukkoliikenteellä, mutta matkat kestävät totuttua pidempään.

Työmaan vaikutuksista ja liikennejärjestelyistä kerrotaan alueen asukkaille ja yrityksille hyvissä ajoin ennen urakan alkamista ja sen aikana.

Peruskorjaus on pyritty yhteensovittamaan alueen muiden rakennushankkeiden kanssa. Mannerheimintiellä on käynnissä samanaikaisesti muun muassa Finlandia-talon peruskorjaus.

Yhteisvoimin kohti vaikuttavinta lopputulosta

Kaupunki on käynnistänyt markkinavuoropuhelun peruskorjauksen urakoitsijoiksi sopivien yritysten kanssa. Urakka suunnitellaan yhteistyössä yritysten kanssa, jotta peruskorjaukseen saadaan etsityksi parhaat mahdolliset ratkaisut. Lopullinen urakan kilpailutus tehdään hinnan ja laadun perusteella.

”Mannerheimintie on tärkeä yhteys niin helsinkiläisille kuin kaupungissa vierailevillekin. Siksi haluamme suunnitella huolellisesti toteutuksen, jossa remontin aiheuttamat haitat olisivat mahdollisimman pienet. Yhteistyössä pääsemme kohti vaikuttavinta lopputulosta”, yksikön päällikkö Liisa Taskila kaupunkiympäristön toimialalta kertoo.

Kaupunki kertoo peruskorjauksesta tarkemmin lähempänä töiden alkamista.

Peruskorjatulla Mannerheimintiellä jalankulku ja pyöräily kulkevat omilla väylillään. Pyöräteistä tehdään yksisuuntaiset kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaisesti. Havainnekuva: Kai Hakala / Ramboll