Suoraan sisältöön
A A A
Talvinen katu Helsingissä, Kuva: Lauri Hänninen

Tietoa lumitöistä

Vaikka talven tuloa Helsinkiin on aina vaikea ennustaa, on auraus- ja hiekoituskalusto valmiina putsaamaan kadut ja muut kulkuväylät sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Talvikunnossapitoa tehdään Helsingissä sekä kaupungin oman liikelaitoksen Staran että yksityisten urakoitsijoiden voimin.

Kysymyksiä ja vastauksia lumitöistä >>

Katuylläpidon vastuualueet (pdf 12 Mt)>>

Helsingin kaupungin yleisten alueiden talvihoitobudjetti on vuosittain noin 23 miljoonaa euroa.

Lumiauraa joutuu erityisesti asuntokaduilla välillä odottamaan, koska lumet aurataan ns. hoitoluokituksen mukaan. Ensin aurataan pääkadut ja joukkoliikenteen käyttämät kadut. Asuntokadut ovat vuorossa vasta niiden jälkeen. Asuntokadut pitäisi olla aurattu viimeistään kolmen vuorokauden kuluttua siitä, kun lumisade päättyy.
Hoitoluokat kaupungin karttapalvelussa>>.

Miten kadunhoitovastuu jakautuu?

Vastuu katujen talvikunnossapidosta jakautuu kaupungin ja yksityisten kiinteistöjen kesken. Valtaosassa kaupunkia suurin osa talvihoitovastuusta on siirretty kaupungille niin sanottuun kokonaisvastuuhoitoon, mutta osassa kaupunkia noudatetaan vielä perinteistä vastuunjakoa.
Katujen kokonaisvastuuhoitokartta (pdf 6.0 Mt)>>

Kokonaisvastuuhoidossa olevilla alueilla kiinteistöjen kadunhoitotehtävät on siirretty kokonaan kaupungin vastuulle. Kaupunki siis huolehtii sekä ajoratojen että jalkakäytävien talvihoidosta. Kiinteistön tehtävänä on kuitenkin tonttien sisäänajokohtien avaaminen lumen aurauksen jälkeen.

Kiinteistöille kuuluneista tehtävistä aiheutuvat kustannukset katetaan kiinteistöiltä perittävillä kunnossapitomaksuilla.

Kantakaupungin alueella on kiinteistöillä merkittäviä vastuita talvihoidosta. Siellä kiinteistöt vastaavat jalkakäytävien aurauksesta ja liukkauden torjunnasta sekä viereen kertyneiden lumivallien poistosta.
Katualueiden ylläpitovastuut, kaavio (pdf 1,2 Mt)>>

Mihin lumi viedään kaupungista?

Kaupunki ottaa talvisin vastaan kaduilta ja kiinteistöjen alueilta kerättyä lunta vastaanottopaikoillaan. Lumen tuominen vastaanottopaikoille on maksullista ja vaatii rekisteröitymistä. Lumen vieminen muille kaupungin omistamille alueille kuin virallisille vastaanottopaikoille on kielletty.

Kadunhoitotietoa tekstiviestillä

Talviaikaisia liikennejärjestelyjä, joilla rajoitetaan pysäköintiä tehdään ahtaimmilla katualueille ympäri Helsinkiä, mm. Porthaninkatu, Hiihtomäentie, Svinhufvudintie, Kumpulan kampusalue, Sofianlehdonkatu.

Kaikki talviaikaiset liikennejärjestelyt on merkitty liikennemerkein tai siirtokehotuskyltein. Siirtokehotus asetetaan, jotta urakoitsija saisi puhdistettua kadun lumesta. Siirtokehotuskylttien käytöstä saa etukäteen tietoa verkkosivujen kautta ja maksuttomilla tekstiviesteillä, täältä >>. Sivuilla on myös ohjeet tekstiviestipalvelun tilaamiseksi.

Miten pyöräteitä hoidetaan talvisin?

Liukkautta torjutaan kaikilla pyöräilyväylillä pääasiassa hiekoitussepelillä. Tarvittaessa voidaan käyttää myös suolausta, mutta sen käyttö tulee hiekoitusta huomattavasti kalliimmaksi. Ajoradalla olevia pyöräkaistoja hoidetaan samoin kuin ajorataa.

Talvella 2017–2018 priorisoituja talvipyöräilyreittejä ovat harjasuolatut reitit Kansalaistori–Oulunkylä, Ruoholahti–Sörnäinen sekä Lauttasaari–Kuusisaari.
Lisätietoa talvipyöräilystä>>

Pyöräreittien talvihoidosta voi antaa palautetta Kerro kantasi -palvelussa, täällä >>.

Mihin palautetta?

Katujen ja muiden väylien talvikunnossapidosta voit jättää palautetta Helsingin kaupungin palautejärjestelmään, sieltä palaute ohjataan suoraan alueen vastaavalle työnjohtajalle.
Palautekanava>> 

Lisätietoja:
Kaupunkiympäristön toimiala, ylläpito
ylläpitoinsinööri Tarja Myller, puh. 09 310 38538
ylläpitoinsinööri Tuomas Lautaniemi, puh. 09 310 39463

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@hel.fi

JAA