Helsingin kaupunki myi kaupunkiympäristön toimitalon kansainväliselle kiinteistösijoittajalle

Helsingin kaupunki on allekirjoittanut 165 miljoonan euron arvoisen kaupan kaupunkiympäristön toimialan tontista ja talosta. Kaupunki rakennuttaa taloa parhaillaan lähelle Kalasataman metroasemaa osoitteeseen Työpajankatu 8.

Kiinteistön ostaja on saksalainen Union Investment -sijoitusyhtiö. Helsingin kaupunki ja Union Investment allekirjoittivat kauppakirjat 4.12.2018. Rakennus valmistuu kesällä 2020 ja kaupunki asettuu taloon vuokralaiseksi pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

”Merkittäväksi kaupan tekee paitsi sen suuri kauppahinta, myös siitä heijastuva uusi ajattelu- ja toimintamalli kiinteistöjen omistamisen suhteen”, kertoo Helsingin kaupungin rakennetusta omaisuudesta vastaava tekninen johtaja Jaakko Stauffer.

Markkinoille on tullut paljon tarjontaa erilaisista toimitilavaihtoehdoista, ja vuokranantajat kilpailevat hyvistä vuokralaisista, joista kunnat ovat hyvä esimerkki.

”Kuntien on mietittävä jatkossa tarkasti pääomiensa sitomista kiinteistöihin, joihin markkinoilla on jo valmiiksi olemassa kova sijoittajakysyntä. Helsingin kaupunki päätti jo muutama vuosi sitten tutkia vuokrausvaihtoehtoa kaupunkiympäristön toimialan talohankkeessa”, Stauffer kertoo.

Hankepäätöksen jälkeen aloitettiin kiinteistösijoittajan kartoitus. Tehtävää suorittamaan valittiin Newsec.  Näin kaupunki halusi omalta osaltaan varmistaa, että se sai parhaan kauppahinnan ja edullisimman vuokratason läpinäkyvällä myyntiprosessilla.

”Tämän tyyppisillä järjestelyillä kaupunki hallitsee jatkossa paremmin kiinteistöriskiä ja siihen merkittävänä osana kuuluvaa jäännösarvoriskiä. Mikäli emme enää vuokra-ajan jälkeen tarvitse taloa tai tarvitsemme vain osan siitä, meille ei jää tyhjää tilaa, eikä mahdollisesti mittaviakin korjauksia tai muutoksia vaativaa kiinteistöä”, toteaa Stauffer.

Myyty rakennus valmistuu kesällä 2020 ja tarjoaa valmistuttuaan tilat noin 1 500 kaupungin työntekijälle. Käyttäjänä on kaupunkiympäristön toimiala, joka huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista. Toimialan muodostivat kesäkuussa 2017 seitsemän entistä teknisen alan virastoa.

”Aikaisemmasta virastorakenteesta johtuen palvelumme ovat sijoittuneet eri puolille Helsinkiä. Muuttamalla saman katon alle haluamme tiivistää toimialan sisäistä yhteistyötä ja parantaa asiakaspalvelua”, Stauffer kertoo.

Rakennuksen pääsuunnittelija on Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki ja rakentamisesta vastaa Skanska Talonrakennus Oy.

Lue lisää:

Kaupunginvaltuuston päätös 10.10.2018: tilojen vuokraaminen

Kaupunginhallituksen päätös 24.9.2018: kiinteistön myyntiJAA