Jollaksen kartanoalue Laajasalossa tunnetaan valtakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä.

Helsingin kaupunki etsii vuokralaista Jollaksen kartanoon

Helsingin kaupunki etsii vuokralaista Laajasalossa sijaitsevaan Jollaksen kartanon päärakennukseen. Tavoitteena on luoda alueelle suuria kävijämääriä ja virkistyskäyttöä palvelevaa toimintaa. Vuokralle tarjotaan myös kartanon läheisyydessä sijaitseva rantasauna.

Kaupunki hakee vuokralaista kaksivaiheisen avoimen tarjouskilpailun kautta. Ensimmäisessä vaiheessa kaupunki ottaa vastaan ehdotuksia kartanon tulevasta käytöstä. Tarjouskilpailun toiseen vaiheeseen pääsevät mukaan ne tahot, joiden suunnitelmat kartanon tulevasta käytöstä voidaan hyväksyä mahdolliseksi toiminnaksi kartanossa.

Kaupunki toivoo erityisesti sellaisia ehdotuksia ja suunnitelmia, joissa kartanon tuleva käyttö olisi mahdollisimman avointa yleisölle.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas kartano

Kartanon päärakennus on käyttötarkoitukseltaan kokoontumistila, jossa voi oleskella enimmillään noin 50 ihmistä. Rakennuksessa on lisäksi kaksi pientä asuntoa ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Kokonaisuudessaan päärakennuksen pinta-ala on 356 neliötä.

Jollaksen kartanoalue Laajasalossa tunnetaan valtakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä. Kartanon päärakennus valmistui vuonna 1919 varatuomari Viktor Alexander Tavaststjernan rakennuttamana.

Tavaststjernan suvun lisäksi Jollaksen kartano on ollut Suomen Osuuskauppojen keskuskunta SOK:n omistuksessa. Helsingin kaupungin omistukseen rakennus siirtyi vuonna 1981, jonka jälkeen kartanossa ovat toimineet muun muassa kaupungin työntekijöiden henkilöstöjärjestöt. Rakennus on suojeltu.

Kaupunki etsii vuokralaista tarjouskilpailun kautta

Tarjouskilpailun ensimmäiseen vaiheeseen otetaan ehdotuksia vastaan perjantaihin 15.11.2019 klo 15 asti.

Tarjouskilpailun toiseen vaiheeseen valittujen ehdotuksien laatijoille ilmoitetaan jatkoon pääsystä 22.11.2019 klo 15 mennessä.

Toinen vaihe toteutetaan suljettuna huutokauppana huutokaupat.com-sivustolla. Huutokauppa avataan huutokaupat.com-palvelussa 29.11.2019 klo 14–14.20 väliseksi ajaksi. Huutokaupat.com-palvelu toimittaa huutokauppaan osallistuville ohjeet ennen huutokaupan avautumista.

Ehdotuksen ja tarjouksen tekijän tulee olla sama toimija, jonka nimiin lopullinen vuokrasopimus myöhemmin solmitaan.

Vuokrattavan kohteen ilmoitus lisätietoineen löytyy Oikotie-palvelusta.

Lisätietoja

Vuokrattavan kohteen ilmoitus Oikotiessä

Lisätietoja alueesta


JAA