Havainnekuva Hakaniemenrannan ideakilpailun voittaneesta ehdotuksesta Cinque palazzi. Ehdotuksen tekijät ovat Arkkitehtitoimisto Harris–Kjisik Oy ja VSU maisema-arkkitehdit Oy.

Helsingin kantakaupunki elää muutosta – vireillä kymmeniä suunnitelmia

Helsingin kantakaupunki on uudistunut rajusti viime vuosina, kun vanhat satama-alueet Länsisatamassa ja Sörnäisissä ovat rakentuneet Jätkäsaaren ja Kalasataman asuin- ja työpaikka-alueiksi. Kantakaupunki uudistuu lähivuosina myös vanhan kaupunkirakenteen sisällä – suunnitteilla on kymmeniä hankkeita yksittäisten rakennusten muutoksista mittavaan täydennysrakentamiseen. Keskustan toimivuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi suunnitellaan myös merkittäviä liikennehankkeita ja historiallisten arvoympäristöjen kunnostamista.

Jo rakennetun kantakaupungin näkyvin muutos lähivuosina sijoittuu Hakaniemen ympäristöön, jonne on suunnitteilla merkittävästi uutta rakentamista. Hakaniemenrantaan ja Merihaan reunoille suunnitellaan lisää asuntoja, ja Metallitalon läheisyyteen osittain täyttömaalle on tulossa uusi hotelli. Elinkaarensa päähän tullut Hakaniemensilta uusitaan, ja 2020-luvulla valmistuva uusi pikaraitiotieyhteys Kruunuvuorenrantaan kulkee alueen kautta.

Muita kantakaupungin isoja kehityskohteita ovat Teollisuuskadun varsi ja Marian entinen sairaala-alue. Teollisuuskadun kehittämisen tavoitteena on luoda alueesta merkittävä liike-elämän ja kaupunkikulttuurin keskittymä. Marian sairaala-alueesta muokataan kasvuyrityskampus, jossa kohtaavat start-upit, suuryritykset ja sijoittajat.   

Vanhoja rakennuksia uuteen käyttöön

Laajempien suunnittelukokonaisuuksien lisäksi kantakaupunkiin on vireillä lukuisia yksityisiä hankkeita, joiden tähtäimessä on rakentaa lisärakennus yksittäiselle tontille tai muuttaa vanha rakennus uuteen käyttöön –esimerkiksi oppilaitoksia ja toimitiloja muutetaan asunnoiksi tai hotelleiksi. 

Yksityisistä hankkeista näkyvimpiä olisivat Nordenskiöldinkadun varteen suunnitteilla oleva Helsinki Garden -tapahtuma-areena sekä Elielinaukiolle ideoitu kauppojen, palveluiden ja toimistojen kokonaisuus.

Liikennehankkeilla toimivaa kaupunkia

Tulevina vuosina kantakaupungin raitioverkon sujuvuutta parannetaan ja uusia raiteita rakennetaan Jätkäsaareen, Hernesaareen, Pasilaan ja Kalasatamaan. Lisäksi suunnitteilla on uusia ratayhteyksiä Fredrikinkadulle ja Topeliuksenkadulle. 

Kantakaupungin pyöräliikenteen olosuhteita parannetaan rakentamalla uusia pyöräteitä ja -kaistoja muun muassa Hämeentielle, Mannerheimintielle ja Runeberginkadulle sekä lisäämällä pyöräpysäköintiä.

Helsinki selvittää parhaillaan kävelykeskustan merkittävän laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun edellytyksiä. Tavoitteena on vähentää läpiajoliikennettä ja sataman raskasta liikennettä keskustan kaduilta ja edistää ydinkeskustan viihtyisyyttä. 

Kantakaupungin suunnitteluhankkeita esitellään Oodissa

Kantakaupungin suunnitteluhankkeita esitellään Kantakaupunkimessuilla keskustakirjasto Oodissa 17.–19. tammikuuta. Kaavoittajat ovat messuilla keskustelemassa ajankohtaisista hankkeista kaupunkilaisten kanssa. Hankkeista kerrotaan myös lyhyillä esityksillä. 

Esiteltäviä projekteja ovat muun muassa kävelykeskusta ja maanalainen kokoojakatu, Hakaniemen täydennysrakentaminen, kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistaminen sekä Teollisuuskadun kehittäminen. Lisäksi esitellään kantakaupungin kehittämisen suuntaviivoja hahmottelevaa Keskustavisio-työtä. Kaiken kaikkiaan messuilla esittäytyy noin 20 suunnitteluhanketta.

Messujen tarkempaan ohjelmaan voi tutustua osoitteessa www.hel.fi/keskusta.

Kantakaupunkimessut
17.–19.1.2019
Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4
Ohjelma: www.hel.fi/keskusta

Lisää aiheesta:

Keskustan suunnittelun verkkosivu

Kantakaupungin suunnitteluhankkeet kartalla

Kantakaupunkimessujen Facebook-tapahtuma


JAA