Helsingiltä tontteja 2 700 asunnon rakentamista varten

Helsingin kaupunki valmistautuu varaamaan suuren määrän tontteja säänneltyyn asuntotuotantoon eri puolilta kaupunkia. Tonteista järjestettiin viime keväänä haku rakennusalan toimijoille.

Helsingin kaupunki suunnittelee 19 tontin varaamista kaupungin omalle asuntotuotantopalvelulle ATT:lle ja 12 tontin varaamista muille rakennusalan toimijoille. Tonteille voidaan rakentaa yhteensä noin 1 600 asuntoa.

Lisäksi korvamerkitään 1 100 asunnon verran tontteja vuonna 2022 ja 2023 järjestettäviä tonttihakuja- ja kilpailuja varten.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti tonttien varaamisesta omalta osaltaan 30.11.2021. Asia etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Varattavaksi esitetyt tontit sijaitsevat Jätkäsaaressa, Kalasataman Nihdissä, Oulunkylässä, Malmilla, Jakomäessä, Pitäjänmäessä, Meri-Rastilassa, Malminkartanossa, Honkasuolla, Herttoniemessä, Kivikossa ja Vuosaaressa. Kaiken kaikkiaan tonteilla on asumiseen tarkoitettua rakennusoikeutta noin 221 000 k-m2.

Rakentaminen tonteilla pääsee alkamaan arviolta vuosien 2023 ja 2024 aikana. Tontit on tarkoitettu eri asteiseen säänneltyyn asuntotuotantoon eli muun muassa Hekan vuokra-asuntojen, Hitas-omistusasuntojen ja asumisoikeusasuntojen rakentamista varten.

Osa tonteista tulee tarjolle myöhemmin kilpailujen kautta

Osa nyt varattavista tonteista tulee rakennusalan toimijoiden haettavaksi vuonna 2022 ja 2023 järjestettävien tonttihakujen ja -kilpailujen kautta.

Esimerkiksi Malminkartanossa, Mellunkylässä ja Oulunkylässä sijaitsevista kohteista on tarkoitus järjestää uudenlainen Kehittyvä kerrostalo -tonttihaku. Vuonna 2009 aloitetun Kehittyvä kerrostalo -ohjelman avulla kaupunki pyrkii lisäämään kerrostaloasumisen laatua, houkuttelevuutta ja uusia yksilöllisiä ratkaisuja. Tähän mennessä ohjelmaan on osallistunut kolmisenkymmentä hanketta.

Aiemmin rakennuttajat ovat voineet hakea Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan soveltuvia tontteja pitkin vuotta eri puolilta Helsinkiä, mutta jatkossa ne kuulutetaan haettavaksi erillisen tonttihaun kautta. Uudistuksen avulla on tavoitteena saada tulevina vuosina rakennetuksi uusia erityisen hienoja kohteita esimerkiksi niin sanotuille kaupunkiuudistusalueille. Kaupunkiuudistusalueita ovat Mellunkylä, Malminkartano, Kannelmäki ja Malmi.

Tontinluovutusehdoilla edistetään ilmastotavoitteita

Osalle varattavista tonteista on valittu erityisesti ilmastotavoitteita edistäviä hankkeita. Tontteja on tarkoitus varata muun muassa kolmelle puurakentamishankkeelle Oulunkylästä ja Pitäjänmäestä. Kalasataman Nihdistä esitetään tonttia hankkeelle, jossa käytetään tavanomaista ekologisempaa betonia, jonka raaka-aineena hyödynnetään prosessiteollisuuden sivutuotteena syntyviä aineksia.

Nihdistä on tarkoitus varata tontti myös hankkeelle, jossa käytetään hiilijalanjälkisimulaatiomallia. Sen avulla hanketta ohjataan jo suunnitteluvaiheessa vähäpäästöisiin ratkaisuihin, ja hiilijalanjälkeä voidaan simuloida rakennuksen koko elinkaaren ajalta.

Kaupungin tavoitteena on, että Helsingistä tulee hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kaupunki on edellyttänyt vuodesta 2020 lähtien, että kaikki kaupungin luovuttamille tonteille rakennettavat asuinkerrostalot ovat A-energialuokkaa. Lisäksi tontinvarausehdoissa edellytetään, että vähintään kolmasosa uusien taloyhtiöiden autopaikoista toteutetaan sähköautopaikkoina.

Tavoitteena 7 000 asuntoa vuodessa

Asuntojen kysyntä Helsingissä on pysynyt suurena, ja kaupungin tavoitteena onkin, että Helsinkiin rakennetaan vuosittain 7 000 uutta asuntoa. Tavoitteen toteutumista edistetään aktiivisella kaavoituksella, tontinluovutuksella ja kaupungin omalla asuntotuotannolla.

Monipuolisen asunto- ja asukasrakenteen edistämiseksi kaupunki pyrkii varmistamaan, että noin puolet Helsingin uusista asunnoista rakennetaan säänneltynä tuotantona (mm. ARA-vuokra-asuntoina, asumisoikeusasuntoina ja Hitas-asuntoina).

Vuoden 2021 lopussa kaupungilla on voimassa asuntotonttien varauksia arviolta yli neljän vuoden asuntotuotantotarpeita varten. Rakentamiskelpoisten tonttien osuus vastaa noin kahden vuoden asuntotuotannon määrää. Rakentamiskelpoisuudella tarkoitetaan sitä, ettei tontin rakentamiselle ole esteitä esimerkiksi kunnallistekniikan puuttumisen vuoksi.

Lisätietoja

Kuva: © Tero Pajukallio