Haltialanmetsää. Kuva: Susanna Pimenoff.

Helsinkiin suuri metsäinen luonnonsuojelualue

Helsinkiin esitetään uuden laajan luonnonsuojelualueen perustamista. Keskuspuiston pohjoisosassa sijaitseva Haltialanmetsän alue on monipuolinen lehtojen ja korpien muodostama kokonaisuus. Alueella on myös valtakunnallista merkitystä uhanalaisten ja vaateliaiden kääpien suojelulle, sieltä on tavattu muun muassa uhanalaiset sitkaskääpä ja kalvaskääpä. 

Haltialanmetsän pinta-ala on 137 hehtaaria. Se kytkee yhteen neljä olemassa olevaa suojelualuetta (Haltialan aarnialue, Pitkäkosken rinnelehdot, Vantaanjoentörmä ja Ruutinkosken lehto), jolloin Pohjois-Helsinkiin muodostuu noin 177 hehtaarin laajuinen yhtenäinen suojeltu luontoalue. 

Asukkaat ja järjestöt mukana valmistelussa 

Koska Haltiala on yksi Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun merkittävimpiä virkistysalueita, alueen käytön suunnittelun tärkeimpänä tavoitteena on ollut luonto- ja virkistysarvojen yhteensovittaminen. Suunnitteluvaiheessa oli mukana toistakymmentä asukas-, luonto- ja harrastusjärjestöä. Suojelualueen perustamisesityksestä saatiin 18 kannanottoa, joissa kaikissa kannatettiin sen perustamista. 

”Haltialanmetsä on Helsingin suurin metsäinen suojelualue, jossa luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö yhdistyvät hienosti”, kertoo yksikön päällikkö Päivi Kippo-Edlund kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksiköstä. 

Maaston kuluminen hallintaan 

Virkistyskäyttö suojelualueella voi jatkua edelleen, tosin joitakin muutoksia on tulossa. Esimerkiksi pyöräily sallitaan vain merkityillä poluilla, ja suurten tapahtumien järjestäminen kielletään 10.5.–30.6. 

Haltialan alueen käyttö lisääntyy jatkuvasti, ja siksi on tärkeää saada maaston kuluminen hallintaan. Tulevalle suojelualueelle laaditussa hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään muun muassa tiedottamisen lisäämistä ja reittien parantamista. Alueelle aiotaan teettää myös hydrologinen selvitys, jonka perusteella päätetään, millaisia vesitalouden ennallistamistoimia alueelle mahdollisesti tehdään jatkossa. 

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti kokouksessaan 21.11.2019 esittää kaupunginhallitukselle Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustamista. Lopullisen päätöksen asiasta tekee Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Haltialanmetsä sisältyy Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan 2015–2024.