Finlandia-talo uudistuu 2020-luvulle – suunnitelmat päätöksentekoon

Finlandia-talon uuden toiminnan suunnittelussa ja perusparannuksessa vaalitaan Alvar Aallon arvokasta työtä, mutta tuodaan rakennukseen ja sen palveluihin samalla uutta. Talo pysyy avoinna asiakkaille koko perusparannuksen ajan Pikku-Finlandiaksi nimetyn väistötilan ansiosta. Mittavan perusparannuksen suunnitelmat ovat valmistuneet poliittiseen päätöksentekoon.

”Kaupunkistrategian mukaan Helsinki panostaa kulttuurin ja urheilun suurtapahtumiin sekä kongressien houkutteluun ja luomiseen.  Arkkitehtuuriltaan arvokkaan Finlandia-talon uudistus on tärkeä palanen tämän strategian toteutusta”, toteaa kaupunkiympäristön toimialasta vastaava apulaispormestari Anni Sinnemäki. 

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto käsittelee perusparannuksen hankesuunnitelmaa 7.2.2019. Hankesuunnitelman hyväksyy lopullisesti kaupunginvaltuusto.

Finlandia-talon vuonna 1971 valmistunut päärakennus on pian 50-vuotias. Kuntotutkimusten perusteella talo on laajan perusparannuksen tarpeessa.  Finlandia-talo korjataan ja entisöidään kellarista katonharjaan ja uusitaan putkistoista julkisivuun. Uudet kuluttajille suunnattavat palvelut saavat tilat talon suojelua kunnioittaen.

Perusparannuksen suurimpia haasteita on nykyaikaisen tekniikan sovittaminen huomaamattomasti rakennukseen. Talotekniikan järjestelmät uusitaan kauttaaltaan. Talon sisätilat kunnostetaan alkuperäistä säilyttäen. Esteettömyyttä ja hissiyhteyksiä parannetaan.

”Finlandia-talo on yksi Alvar Aallon päätöistä ja kansainvälisesti merkittävä arkkitehtuurikohde. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Finlandia-talon perusparannuksen suunnittelijoiden kanssa ja odotamme innolla yhteistyön jatkuvan ”, toteaa toimitusjohtaja Tommi Lindh Alvar Aalto –säätiöstä.

Hankesuunnitelmien perusteella lasketut rakentamiskustannukset ovat 119 miljoonaa euroa. Finlandia-talon julkisivut vaihdetaan korjauksen yhteydessä, materiaali valitaan tämän vuoden lopussa. Julkisivujen osuus kustannuksista on noin 12-15 prosenttia, josta julkisivun materiaalikustannus on alle puolet. 

Uudistuksessa laajennetaan talon tarjontaa kaupunkilaisille ja matkailijoille.

Perusparannus alkaa keväällä 2022. Työ valmistuu ja otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa: kongressisiipi avautuu keväällä 2023 ja päärakennus kesällä 2024. Finlandia-talo on avoinna kongressi- ja tapahtumakeskuksena koko perusparannuksen ajan, sillä talon kupeeseen Karamzininrantaan nousee väliaikainen Pikku-Finlandiaksi nimetty rakennus.

”Töölönlahden alueesta on syntymässä Helsingin uusi kiinnostava kaupunkitila. Pikku-Finlandia ja Finlandia-talon uudet palvelut ovat tärkeitä myös Helsingille matkailu- ja tapahtumakaupunkina, sanoo kaupunkimarkkinoinnista vastaava toimitusjohtaja Laura Aalto Helsinki Marketingista.

Jaoston 7.2.2019  kokouksen asialista

Finlandia-talon tiedote väistötila Pikku-Finlandiasta
 


JAA