Home Energy –virtuaalitodellisuusratkaisu viidesluokkalaisilla kokeilussa Keinutien ala-asteella Helsingissä.

Energiaviisaat kaupungit rakentuvat yritysten, asukkaiden ja kaupunkien yhteistyöllä

Kansallista energiansäästöviikkoa vietetään 7.–13. lokakuuta. Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat yhdistäneet voimansa ja kehittävät yhdessä kaupunkiympäristön energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja yritysten ja kaupunkilaisten kanssa. Energiansäästöviikolla kaupungit kannustavat kaupunkilaisia pohtimaan energiankulutustaan ja jakamaan energiansäästövinkkejä sekä nostavat energiaviisasta kaupunkia rakentavia ratkaisuja. 

Helsingin kaupunki on mukana 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa, jossa etsitään uusia älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja kaupunkien asuin- ja palvelukiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Näitä haasteita ovat ratkomassa myös Espoon, Turun, Oulun, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä Valonia ja Ekokumppanit. 

Käyttäjät mukaan ratkaisujen kehittämiseen ja jakamiseen 

Energiaviisaat kaupungit -hankkeen kaikessa tekemisessä on esillä rakennusten käyttäjien näkökulma. Helsingissä kehitetään muun muassa koulurakennusten energia- ja olosuhdetiedon visualisoimista koululaisten, opettajien ja rakennusten muiden käyttäjien hyödyksi viiden mahtavan pilottikoulun kanssa. Kokeiltavana kouluissa on muun muassa Into the Now:n My Home Energy -virtuaalitodellisuusympäristö, jonka avulla lapset oppivat energiasta ja koodaamisesta. 

Energiansäästöviikolla kaupungit järjestävät kaupunkilaisille yhteisen sosiaalisen median kampanjan, jolla selvitetään leikkimielisesti, missä kuudesta kaupungista ovat kaikkein energiaviisaimmat kaupunkilaiset. Kaupunkilaiset saavat jättää energiansäästövinkkejä kaupunkien päivityksiin vastaamalla sosiaalisessa mediassa. Päivityksiä löytyy kaupunkien some-kanavilta tunnisteella #energiaviisaat. Palkintona on muun muassa kaupunkipyöräkausia ensi vuodelle.

Ratkaisuja yhteistyössä yritysten kanssa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi  

Kaupungit ovat yhdistäneet voimansa myös yritysten kanssa, jotta löydetään ratkaisuja ja saavutetaan kaupunkien kunnianhimoiset hiilineutraalisuustavoitteet. Yrityssektorilta löytyy uusia ja kehitteillä olevia ratkaisuja, sekä valmiita tuotteita ja palveluita, joita kokeillaan Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa. Hanke nostaa myös energiaviisaita ratkaisuja tuottavia yrityksiä esille Energiansäästöviikolla tunnisteella #energiaviisaat. 

”Rakennukset ovat Suomessa todella iso päästölähde ja niiden energiankulutus on merkittävä kuluerä kaupungeille. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen helpottaa myös kaupunkien päästötavoitteisiin pääsemistä, mutta sitä ei saa kuitenkaan tehdä rakennusten sisäilman laadun kustannuksella. Tästä syystä hankkeessa mitataan sisäilman laatua ja kerätään käyttäjäpalautetta”, kertoo Energiaviisaat kaupungit -hankkeen Helsingin osatoteutuksen projektipäällikkö Timo Määttä

Energiaviisaat kaupungit -hanke kehittääkin hiilineutraalia Helsinkiä ja tukee Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman toteutumista. Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. 

Energiaviisaat kaupungit -hankkeen tavoitteena on nostaa mukana olevat kaupungit energiatehokkuuden kansainvälisiksi esimerkkialueiksi sekä edistää liiketoiminnan kehittämistä ratkaisujen ympärille yhdessä yritysten kanssa. Hanke on osa 6Aika-verkostoa ja se saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta. Hanke alkoi keväällä 2018 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun.JAA