Kuva: kartalla koulujen alustava sijoittelu, Helsingin kaupunki

Eiranrantaan suunnitteilla tilapäinen koulurakennus

Helsingin kaupunki suunnittelee tilapäistä koulurakennusta, joka on tarkoitus rakentaa Merikadun ja Eiranrannan väliselle pysäköintialueelle. Rakennus palvelee ensin Tehtaankadun ala-asteelaisia, sitten Grundskola Norsenin Cygnaeus-toimipaikan oppilaita koulurakennusten perusparannustöiden ajan, arviolta vuoden 2023 loppuun asti.

Ainutlaatuinen sijainti koululle

Merikadun ja Eiranrannan välinen alue on koululle ainutlaatuinen sijainti. Oppilaat ja henkilökunta saavat nauttia poikkeuksellisen hienosta merellisestä ympäristöstä.

Koulun sijoituspaikalla oleva pysäköintialue on toiminut talvisin veneiden talvisäilytyspaikkana. Veneille on löytynyt korvaava paikka Hernesaaresta.

Sopivan paikan löytäminen koululle on ollut haastavaa, koska Etelä-Helsingissä ei ole vapaana koulun toimintaan sopivia valmiita vapaita tiloja tai tontteja. Ala-asteen oppilaat tulee kuitenkin ensisijaisesti sijoittaa oman koulupiirin alueelle. Yhtenä vaihtoehtona tutkittiin tilojen sijoittamista Hernesaaren tulevan koulun tontille, mutta se todettiin tulevien työmaiden vuoksi liian vaaralliseksi lapsille.

Ympäristö huomioidaan rakennuksen sijoittelussa ja suunnittelussa

Koulut saavat käyttöönsä monipuolisesti oppimista tukevat väistötilat. Tiloissa on muunneltavuutta ja muun muassa pienryhmätyöskentelyä tuetaan. Tavoitteena on rakentaa tilat, joissa on hyvä oppia ja kasvaa.

Koulun sovittaminen rakennuspaikalle on vaatinut huolellista suunnittelua, koska asuinalue ja lähipuisto muodostavat arvokkaan kokonaisuuden, ja on tärkeää säilyttää näköyhteys merelle. Sijoituspaikaksi on valittu alue, josta rakennus ei vaikuta liian hallitsevasti ympäristöön tai näkymiin.

Eiranrannan pysäköintialueen maanpinnan taso on noin 4,1–2,5 metriä alempana kuin sen takana kulkeva Merikatu. Rakennus suunnitellaan siten, että se on kaksikerroksinen siellä, missä maanpintojen korkeusero on suurin ja yksikerroksinen siellä, missä korkeuseroa on vähemmän.

Rakennuslupa tilapäiselle rakennukselle haetaan viideksi vuodeksi

Rakentamissuunnitelmista järjestetään alueen asukkaille ja naapureille keskustelutilaisuus maanantaina 23.9. klo 17 alkaen Tehtaankadun ala-asteella (Tehtaankatu 15-17).

Kaupunki hakee rakennukselle syksyllä rakennuslupaa. Tämänhetkisen arvion mukaan maanrakennustyöt rakennuspaikalla voivat alkaa aikaisintaan lokakuussa 2019 ja paviljongit valmistuisivat arviolta huhtikuussa 2020. Aikataulu varmistuu myöhemmin.


JAA