Viikin ympäristötalossa testataan henkilökohtaista lämmönsäätöä

Viikin ympäristötalo on yksi Suomen vähiten energiaa kuluttavista toimistorakennuksista. Nyt mySMARTLife-hanke tekee siitä vielä energiatehokkaamman asentamalla toimisto- ja neuvotteluhuoneisiin älytermostaatit. Jatkossa huoneiden lämpötilaa voidaan säätää älykkäästi ja käyttötarkoituksen mukaisesti sekä työskentelymukavuutta parantavasti.

Älytermostaateilla voidaan testata myös lämmön kysyntäjoustoa, jota Helen Oy pilotoi Viikissä Fourdegin Smart Heating®-palvelun kautta. Kysyntäjousto eli kulutushuippujen tasaaminen siirtämällä käyttöä edullisempaan ajankohtaan on jo yleistä suurten laitosten ja teollisuuden sähkönkäytössä. Ihannetilanteessa kaukolämpöä kulutetaan koko verkossa tasaisesti ja eniten päästöjä tuottavat huippulämpölaitokset käyvät harvoin. Testauksen aikana lämmitystä pyritään ohjaamaan niin, ettei työntekijä huomaa muutosta.

Teknologian tutkimuskeskus VTT ohjaa lämmitystä muutamassa testihuoneessa kehittämällään yksilöllisellä lämpöviihtyvyysmallilla (Human Thermal Model). Mallilla säädetään testihuoneiden lämpötilaa reaaliaikaisesti käyttäjän kokemuksen mukaisesti ja parannetaan näin työntekijän työskentelymukavuutta.

Helsingin kaupunki pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteeseen päästään muun muassa rakennusten energiankulutusta tehostamalla, johon myös Viikin toimenpiteillä pyritään. Viikin toimitalo valittiin mySMARTLife-hankkeen testikohteeksi, koska siellä on jo olemassa aurinkopaneelit, sähkövarasto ja maakylmä, joiden toiminnan tehostamista hankkeessa myös tutkitaan.

mySMARTLife-hankkeessa testataan lukuisia kestävän kehityksen mukaisia ja älykkäitä rakennus- liikenne- ja kaupunkiratkaisuja. Hankeen toteuttavat Helsingin kaupunki, Helen Oy, Forum Virium Helsinki Oy, Metropolia Ammattikorkeakoulu, sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja PK-yritykset Fourdeg Oy ja Salusfin Oy. Hankkeessa ovat mukana myös Hampurin ja Nantesin kaupungit kumppaneineen. Euroopan komissio on myöntänyt vuosina 2016–2021 toteutettavalle yhteishankkeelle 18 M€:n rahoituksen. Helsingin toimenpiteiden budjettiosuus on 5,6 M€.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta rahoitussopimuksen No 731297 mukaisesti.

Helsingin tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Päästövähennyksiä ja kiertotalouden hankkeita toteutetaan Helsingissä yhteistyössä yritysmaailman ja kaupunkilaisten kanssa. Helsinki haluaa toimia yhä aktiivisemmin alustana mielenkiintoisille ja tuloksellisille innovaatioille, jotka tuottavat myös uusia vientimahdollisuuksia.

JAA