Taiteilijan näkemys koulurakennuksista

Pakilanpuiston koulujen ja päiväkotien rakentaminen alkaa syksyllä ala-asteen tontilla

Helsingin kaupunki on sopinut NCC:n kanssa Pakilan uusien koulu- ja päiväkotitilojen rakentamisesta allianssimallilla. Uudet puurakenteiset päiväkoti- ja koulurakennukset tulevat Pakilan ala- ja yläasteen koulujen käyttöön sekä korvaavat Havukan ja Pakilan päiväkodit. Lisäksi nykyinen ala-asteen rakennus peruskorjataan. Tiloihin tulee myös nuorisotilat ja asukaskäyttöä. Hankkeelle on asetettu tiukat ympäristötavoitteet.

Pakilan ala-aste aloittaa tulevan syyslukukauden väliaikaisessa koulurakennuksessa, joka on rakenteilla Aulikin puistossa. Koulujen rakennushanke käynnistyy syksyllä 2020 Halkosuontien koulutontilla. Koulujen arvioitu valmistumisaika on alkuvuodesta 2022. Uusi päiväkodin ja alaluokkien rakennus valmistuu Elontie 35:n päiväkodin tontille arviolta syksyksi 2023.

Hankkeen tavoitteena on ollut löytää paras ratkaisu koulujen ja päiväkotien toiminnan, kaupunkikuvan ja kokonaiskustannusten kannalta.

— Uudet rakennukset tarjoavat mahdollisuuden tilojen yhteiskäyttöön. Koulut ja päiväkodit voivat tehdä yhteistyötä turvallisissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa, kuvaa palvelutilaverkkoyksikön päällikkö Jarmo Raveala Helsingin kaupungilta.

  Yläasteelta vapautuvalle tontille on tulossa Helsingin NMKY:n urheiluhalli, Namika Areena, jota myös koulu käyttää, Ravelala jatkaa.

Koulujen rakentaminen alkaa syksyllä

— On intohimomme olla mukana kehittämässä ja rakentamassa tulevaisuutta sekä toteuttamassa uudenlaisia oppimistiloja. Polveilevat, valoisat ja rauhalliset tilat antavat seuraaville sukupolville uuden tavan lähestyä maailmaa. Rakentamisessa hyödynnetään digitaalista tekniikkaa ja työkaluja, joilla luomme ja työstämme saamaamme tietoa yhteiseen päätöksentekoon. Tontilla tullaan muun muassa näkemään drone-lennokki mittaamassa ja kartoittamassa aluetta, NCC:n yksikön johtaja Joonas Saikkonen kertoo.

Tilat tukevat Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelmaa

Pakilanpuiston uudisosat suunnitellaan pääosin puurakenteisina, millä tavoitellaan mahdollisimman pientä rakentamisen hiilijalanjälkeä Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti. 

Rakennusten käytönaikaista energiatehokkuutta parannetaan mm. kierrättämällä auringon, henkilöiden, valaistuksen ja laitteiden tuottama lämpö tilojen lämmittämiseen.

Suunnittelussa otetaan huomioon rakennuksen pitkään elinkaareen liittyvä muunneltavuuden vaatimus. Rakennejärjestelmällä, taloteknisillä asennuksilla ja tilasuunnittelulla mahdollistetaan huonetilojen myöhempi uudelleenjärjestäminen toiminnan mahdollisesti muuttuessa.

Yläasteen tontille tuleva Namika Areena on Helsingin HNMKY:n satsaus liikkuvaan arkeen

Helsingin NMKY:n Tukisäätiö aikoo rakentaa Pakilan yläasteelta vapautuvalle tontille Namika Areenan, joka valmistuisi arviolta vuonna 2023. Koulu pääsee käyttämään Areenan monipuolisia tiloja liikuntapainotteiseen toimintaansa.

Areenassa on kaksi kenttäaluetta, joista toinen voidaan jakaa kahteen täysimittaiseen harjoittelukenttään, sekä 300 hengen katsomo. Toinen kenttäalue on monitoimikenttä. Namika Areenaan tulee myös oheisharjoittelualue ja kaikille avoin lounaskahvio. Ulkotiloihin on myös suunnitteilla padelkenttä, katukoriskenttä ja skeittausalue, jotka myös houkuttelevat liikkumaan.

Helsingin NMKY tunnetaan perinteikkäänä ja innovatiivisena urheilun ja nuorisotyön toimijana.

Taiteilijan näkemys Namika-Areenasta pääsisäänkäynnin kohdalta

Kuva: Taiteilijan näkemys Namika Areenasta pääsisäänkäynnin suunnasta, Helsingin NMKY / Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen

Koulu- ja päiväkotihanke toteutetaan allianssimallilla, jossa Helsingin kaupungin kumppaneina toimivat NCC, Työyhteenliittymä Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy ja Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen OY ja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy sekä Ideastructura Oy.

Lisätietoa

Koulu- ja päiväkotihankkeen verkkosivu

Uutinen Namika Areenasta 


NCC:n uutinen 

Työmaan edistymistä voi seurata työmaasivujen kautta: www.ncc.fi/pakilanpuisto

Pakilanpuiston allianssi numeroina

- Kokonaislaajuus noin 13 372 brm² ja huoneistoala yht. noin 10 621 htm²

- Koko hankkeen kokonaisarvo on 52.8 miljoona euroa

- Toiminta yhdistetään viidestä eri rakennuksesta kahteen. Ala-asteena toiminut rakennus ajanmukaistetaan ja sitä laajennetaan myös yläasteen käyttöön. Päiväkotien rakennukset korvataan uudisrakennuksella. Myös alueen nuorisotalotoiminta sijoittuu koulun tiloihin.

- Tilat yli 1 000 lapselle ja nuorelle: 950 koululaiselle, 240 päiväkotilapselle sekä 18 vaikeasti kehitysvammaiselle lapselle. Toimipisteissä tulee olemaan henkilökuntaa n. 140 henkilöä.

- Uudisrakennusten energiatehokkuusluokka A

- Rakentaminen alkaa syksyllä 2020, 1. vaiheen arvioitu käyttöönotto alkuvuodesta 2022 ja 2. vaiheen kesällä 2023.


Kuva: Taiteilijan näkemys Namika Areenasta, Helsingin NMKY/
Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen