Sairaalasuunnitelma sovitettuna ilmakuvaan, 3/2021 LATU

Laakson yhteissairaalan päätoteuttajaksi valittiin SRV

Helsingin kaupunki ja HUS Helsingin yliopistollinen sairaala ovat yhdessä suunnitelleet Laakson yhteissairaalaa. Sairaalasta on suunniteltu nykyaikainen tutkimus- ja opetussairaala, johon tulee sijoittumaan yli 900 sairaansijaa.

Rakennushankkeen päätoteuttajaksi valittiin SRV. Päätoteuttaja toteuttaa Laakson yhteissairaalahankkeen kaikki rakennustyöt sekä niiden toteuttamiseen tarvittavat alihankinnat.

Päätoteuttajan hankintamenettelynä oli hankintalain mukainen neuvottelumenettely. Kolme yritystä jätti lopullisen tarjouksen hankkeen toteuttamisesta. Valintaperusteena oli paras hinta-laatusuhde, jossa laadulla oli painoarvo 70 % ja hinnalla 30 %. Valintapäätös on valituskelpoinen, ja sen toteutuminen edellyttää myös hankintasopimuksen tekemistä.

Hanke toteutetaan allianssimallilla

Laakson yhteissairaalan toteuttamisesta, rahoittamisesta ja omistamisesta vastaa Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala. Sen osakkeenomistajiksi tulevat Helsingin kaupunki ja HUS kummatkin 50 % osuudella. Yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja on Marko Heino.

Hanke toteutetaan yhteistyötä korostavalla allianssimallilla. Allianssin osapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä jakavat hankkeen riskit ja hyödyt.

Allianssin osapuoliksi tulevat tilaajana Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala, valittu päätoteuttaja sekä suunnitteluosapuolina pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaava Laakson LATU -ryhmittymä, rakenne-, geo- ja kalliosuunnittelusta vastaava UNITAS-ryhmittymä ja LVISA-suunnittelusta vastaava Granlund Oy.

Sairaalahanke lyhyesti

Laakson yhteissairaalaan keskitetään osa kaiken ikäisten vaativasta psykiatrisesta sairaalahoidosta Uudellamaalla, HUSin vaativa neurologinen kuntoutus ja neurologian poliklinikan toimintaa. Lisäksi sairaalaan tulee helsinkiläisten somaattista sairaalahoitoa ja kuntoutusta, palliatiivista ja saattohoitoa sekä polikliinistä toimintaa kuten esimerkiksi geriatrian ja sisätautien poliklinikat.

Sairaalan toiminta sijoitetaan hankesuunnitelman mukaisesti kolmeen uudisrakennukseen ja kolmeen perusparannettavaan rakennukseen. Lisäksi sairaalalle rakennetaan maanalaiset pysäköinti- ja huoltotilat sekä uusi, pääosin maanalainen pääajoyhteys Auroranportin liittymästä. Laakson yhteissairaalasta rakennetaan myös logistiikkatunneliyhteys Meilahden sairaala-alueelle.

Jos yhteissairaalan suunnitelmat ja päätökset sekä kaavamuutos etenevät odotetusti, rakentamaan päästään aikaisintaan vuoden 2022 puolivälissä. Valmistelevat työt aloitetaan jo aiemmin. Sairaala rakennetaan vaiheittain, ja sairaalan viimeinen osa valmistuu alustavan aikataulun mukaan vuonna 2030.

Laakson yhteissairaalahankkeelle päätetty arvonlisäveroton enimmäishinta on 838 miljoonaa euroa (11/2019 tarjoushintaindeksi).

Kuva: Alustavaan suunnitteluun perustuva ilmakuvaupotus. Suunnitelmien tarkentuessa uudisrakennusten ulkonäkö voi muuttua. Arkkitehtiryhmä Laakson LATU, 3/2021