Yleiskaava-esite. Kuva: Mikko Uro

Uudesta yleiskaavasta valmistui esite

04.04.2017 16:29

Helsingin uuden yleiskaavan sisältö on tiivistetty esitteeksi. Kaupunkikaava-esite avaa yleiskaavan keskeisiä ratkaisuja, kuten kaupungin tiivistämistä, kantakaupungin laajentamista kaupunkibulevardien varsille ja raideliikenteen kehittämistä.

Lisäksi esite käsittelee Helsingin merellisyyttä, viher- ja virkistysalueiden verkostoa sekä kaupunkikulttuuria. Se esittelee myös yleiskaavan yli neljän vuoden mittaista vuorovaikutteista suunnitteluprosessia.

Esitteen liitteenä on A2-kokoinen yleiskaavakartta, ja esitteessä kerrotaan havainnollisesti, miten karttaa luetaan ja mitä erilaiset kaavamerkinnät tarkoittavat.

Esite on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Painetun esitteen voi noutaa esimerkiksi kaupunkisuunnittelun info- ja näyttelytila Laiturilta Narinkkatorin laidalta Kampista.

Yleiskaava on pitkän aikavälin strateginen maankäytön suunnitelma. Se esittää, miten Helsinki voi kasvaa 250 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan lokakuussa 2016.

Lisää aiheesta:

Kaupunkikaava – Helsingin yleiskaava -esite (pdf)

Stadsplan – Generalplan för Helsingfors -esite (pdf)

Helsinki City Plan – Helsinki is growing sustainably -esite (pdf)

Yleiskaavan verkkosivut

Laituri

 

 

JAA