Jakomäen sydän -hankkeen visualisointi. Havainnekuva ei vastaa tulevan palvelurakennuksen ulkonäköä. Kuva: Mainostoimisto Tasku Oy

Jakomäen sydän uudistuu – vielä ehtii kommentoida kilpailutöitä

13.04.2017 06:28

Jakomäen keskiosan uudistamiseen haettiin ehdotuksia arkkitehtuurikilpailussa. Kilpailutyöt ovat kommentoitavina 17. huhtikuuta asti verkossa ja niitä esitellään 6. huhtikuuta Jakomäessä.

Jakomäen keskiosaan suunnitellaan uusia asuntoja sekä palvelurakennusta, jossa toimivat jatkossa alueen peruskoulu, päiväkoti, nuorisotalo ja leikkipuisto. Tiloja varataan myös asukastoiminnalle.  Palvelurakennus tehdään nykyisen yläkoulu- ja uimahallirakennuksen yhteyteen osoitteeseen Somerikkopolku 6. Uimahalli jää paikoilleen. Palvelurakennus voi olla peruskorjattu, laajennettu tai kokonaan uusi.

Nyt käytössä olevista, peruskorjausikään ehtineistä erillisistä rakennuksista luovutaan, jolloin vapautuu tilaa asuintaloille. Alueelle voisi tulla noin 500 uutta asukasta. Tavoitteena on parantaa myös alueen ulkotiloja ja liikennejärjestelyjä. Asemakaavan muutos laaditaan kilpailuehdotusten pohjalta.

Kekseliästä ja toteuttamiskelpoista suunnitelmaa Jakomäen keskiosaan on etsitty arkkitehtuurikutsukilpailun avulla. Kilpailun osallistujiksi valittiin viisi arkkitehtitoimistoa, jotka palauttivat työt nimimerkeillä 24_7, Demos, Läppä, Meille ja Uusjako. Kilpailun järjestää Helsingin kaupunki yhdessä Jakomäen sydän -allianssin kanssa.

Kilpailutyöt ovat 17. huhtikuuta asti yleisön kommentoitavina verkossa osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/jakomaensydan. Töitä voi kommentoida 13. huhtikuuta asti myös Jakomäen kirjastossa osoitteessa Jakomäenkuja 3. Kilpailutyöt esitellään asukkaille torstaina 6.4.2017 kello 17–19 Jakomäen nuorisotalolla osoitteessa Huokotie 3. Tapahtuma Facebookissa

Lisätietoa kaavan valmistelusta saa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta verkkosivuilta www.hel.fi/suunnitelmat. Kaavoitusta koskevat kirjalliset mielipiteet tulee lähettää viimeistään 2.5.2017 Helsingin kaupungin kirjaamoon esimerkiksi sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Saadusta palautteesta laaditaan yhteenveto kilpailun palkintolautakunnan sekä kaavoittajan käyttöön. Kilpailun tulos julkistetaan 28.4.2017. Kilpailuehdotusten ja palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoitteena on, että ehdotus esitellään lautakunnalle syksyllä 2017. Lopullisen päätöksen kaavasta tekee kaupunginvaltuusto.  

Alueen kaavoitus ja julkinen rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuosina 2017–21 ja asuntorakentaminen vuosina 2019–25.

Kaupunki kokeilee Jakomäen sydän -hankkeessa uudenlaista allianssimallia, jossa Helsingin kaupunki, rakennusliike NCC sekä sen omistama suunnittelutoimisto Optiplan toteuttavat yhdessä palvelurakennushankkeen ja kehittävät Jakomäen keskiosaa sekä asumista.

Kerro kantasi Jakomäen sydän -kilpailutöistä

Hankkeen suunnitteluaineistot: Jakomäen keskiosa

Jakomäen sydän -hanke ja uutiskirjeen tilaus

JAA