Mallinäkymä lounaasta Herttoniemen sairaala-alueelle. Kuva: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Herttoniemen sairaala-alueelle asumista – tuttua, mutta tiiviimmin

01.03.2017 15:50

Herttoniemen sairaala-aluetta suunnitellaan asuinalueeksi noin 600 uudelle asukkaalle. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 28. helmikuuta kokouksessaan asettaa kaavaehdotuksen nähtäville.

Kaava mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämisen metroaseman läheisyydessä, uuden päiväkodin rakentamisen ja liikuntapuiston kehittämisen. Päiväkoti sijoittuu Siilitien varteen. Rakennukseen on varattu hieman tilaa myös muille toiminnoille, mikä mahdollistaa käytön asukastilana.

Kaavaratkaisu on suunniteltu saadun palautteen pohjalta. Marraskuussa 2015 keskustelussa oli neljä eri vaihtoehtoa, joista etsittiin Länsi-Herttoniemeen sopivaa ratkaisua.

Verkkokeskusteluun tuli lähes sata kommenttia. Mielipiteitä saatiin lisäksi asukastilaisuudessa sekä kirjallisesti asukkailta ja viranomaisilta.

– Palautteessa alueen rakentamista pidettiin yleisesti hyvänä ja avoimet korttelit saivat vahvaa kannatusta. Herttoniemen 50-lukulaisten periaatteiden jatkamista rakentamisessa toivottiin, kuvaa sairaala-alueprojektin päällikkö Antti Varkemaa kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Palautteen pohjalta valittiin Vetoketjuksi nimetty vaihtoehto, jota lähdettiin kehittämään. Kaavassa on tiivistä rakentamista, joka syntyy maastoon sovitetuista 4–8-kerroksisista piste- ja lamellitaloista. Niissä on tutut rakennustyypit, kattomuodot ja materiaalit.

– Tämä on hyvä tapa tiivistää Herttoniemen 50-lukulaista arvoaluetta. Rakentamisessa on tuttu herttoniemeläinen resepti, mutta tiiviimmin toteutettuna, Varkemaa kuvaa.

Palautteessa toivottiin myös selvästi tehokkaampia umpikortteleita.

– Rakenne on kuitenkin vierasta tälle ympäristölle ja umpikortteleita sekä ruutumaista katuverkkoa olisi vaikea toteuttaa tehokkaasti kapealle alueelle jyrkähkön mäen päälle, Varkemaa kertoo pohdinnoista suunnittelussa.

Alueelle suunniteltu katutila katupuineen on nykyistä tiiviimpää. Pysäköintiä on kaavailtu maan alle. Parkkipaikkojen rakentamisessa voidaan käyttää sairaalan alle louhittuja nykyisiä huoltotiloja.

– Hankkeessa on ollut hyvää vuoropuhelua. Aika paljon asukkaiden palautetta on otettu huomioon kaavassa, sanoo Varkemaa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli alueen kaavaehdotusta kokouksessaan 28.2.2017. Lautakunta päätti asettaa ehdotuksen nähtäville, antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin sekä pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot. Lopullisen päätöksen kaavasta tekee kaupunginvaltuusto.

Lautakunnan 28.2. kokouksen esityslista

Päätöstiedote lautakunnan 28.2. kokouksesta

Hankkeen suunnitteluaineistot

Herttoniemen sairaala-alueen asumisvaihtoehdot keskustelussa

JAA