Osa Caloniuksenkadun suunnitelmaluonnoksesta. Kuva:  kaupunkisuunnitteluvirasto

Caloniuksenkadulle suunnitteilla ratikkakaista ja pyörätiet – luonnos kommentoitavana

10.02.2017 09:58

Helsingin kaupunki suunnittelee muutoksia Caloniuksenkadun liikennejärjestelyihin. Tavoitteena on lisätä raitiolinjan 8 nopeutta ja luotettavuutta sekä parantaa pyöräliikenteen olosuhteita. Liikennesuunnitelman luonnos on kommentoitavana osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/caloniuksenkatu 5. maaliskuuta asti.

Tarkoituksena on erottaa raitiovaunut ja autoliikenne nykyistä paremmin toisistaan. Alustavassa suunnitelmassa Caloniuksenkatua Runeberginkadun suuntaan ajaville raitiovaunuille on varattu oma kaistansa. Mechelininkadun suuntaan ajavat raitiovaunut jakaisivat yhteisen kaistan autoliikenteen kanssa. Nykyisin raitiovaunut ja autot käyttävät pääosin yhteistä kaistaa molempiin suuntiin, mikä hidastaa ratikoiden kulkua erityisesti ruuhka-aikoina ja vähentää aikataulujen luotettavuutta.

Pyöräliikenteelle on kaavailtu yksisuuntaiset pyörätiet Caloniuksenkadun molemmille reunoille. Pyörätiet toteutettaisiin niin sanottuna kolmitasoratkaisuna eli ne erotettaisiin reunakivellä sekä ajoradasta että jalkakäytävästä. Pyörätiet parantaisivat pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta. Myös jalankulkijoiden turvallisuus paranisi, kun pyöräily jalkakäytävillä vähenisi. Uudet pyörätiet ovat osa Töölön tulevaa pyörätieverkkoa.

Raitiovaunukaistan ja pyöräteiden rakentaminen veisi Caloniuksenkadun vajaasta 40 pysäköintipaikasta noin puolet. Pysäköintipaikat poistuisivat kokonaan kadun eteläreunalta. Jos raitiovaunuille tehtäisiin erilliset kaistat molempiin suuntiin, poistuisivat kaikki kadunvarren pysäköintipaikat.

Caloniuksenkadun liikennesuunnitelmasta voi tulla keskustelemaan suunnittelijoiden kanssa keskiviikkona 15. helmikuuta kello 16–19 kaupunkisuunnitteluvirastoon, Kansakoulukatu 3.

Caloniuksenkadun huonokuntoiset kiskot on suunniteltu vaihdettavaksi Mechelininkadun kiskotöiden yhteydessä lähivuosina. Samalla tehtäisiin muut suunnitelman mukaiset muutokset. Raitiotien kaistajärjestelyt perustuvat HSL:n kanssa laadittuun raitiolinja 8:n nopeuttamissuunnitelmaan.

Lisää aiheesta:

Verkkokeskustelu

Hanke karttapalvelussa

Raitiolinja 8:n nopeuttamissuunnitelma

Kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkko

 

JAA