Auntie Solutionsin toimitusjohtaja Mervi Lamminen

Yritysten ratkaisuja kotihoitoon ja palveluasumiseen: Ikäihmiset innostuivat digitaalisista mahdollisuuksista

Sosiaali- ja terveydenhuolto on ottanut muun maailman tavoin digiloikan koronavuonna. Helsingissä digiloikkaa pohjustivat jo ennen kriisivuotta 6Aika-hankkeen kokeilut.

Yksi kokeiluihin osallistuneista on ollut Auntie Solutions, joka tarjoaa matalan kynnyksen mielen hyvinvointipalveluja digitaalisesti. Auntie kokeili 6Aikahankkeessa muun muassa chattiterapiaa.

– Meillä menee nyt tosi hyvin. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 185 prosenttia, ja meillä on Suomen lisäksi toimintaa viidessä eri maassa, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Mervi Lamminen.

– Kuulin Kalasatamassa alkavasta hankkeesta yritysneuvojalta, jonka mielestä se sopisi Auntielle hyvin. Olimme yrityksenä silloin hyvin varhaisessa vaiheessa. Testauksia oli tehty, mutta liikevaihtoa ei vielä ollut. Olimme suunnattoman iloisia ja onnellisia päästessämme mukaan.

Lammisen mielestä erityisen hienoa hankkeessa oli Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Viriumilta tullut lämminhenkinen ja auttava sparraus.

– Forum Virium toi tosi selvästi esille, että olemme mukana pilotissa, jossa on lupa myös epäonnistua. Että tarkoitus on saada tietoa, kuinka päästään eteenpäin.

Auntielle oli tärkeää saada näkyvyyttä ja kokemusta. Kalasatamassa oli erilaisia työpajoja ja muun muassa äiti ja lapsi -ryhmien keskusteluja. Auntie pääsi keskustelemaan jaksamisesta myös koululaisten vanhempien kanssa.

Kun Lamminen tapasi kaupungin yritysneuvojan, hän työllisti vasta itsensä. Nyt henkilöstöä on 24, ja lisäksi verkostossa tekee töitä yli sata psykologia ja psykoterapeuttia. Asiakkaina on noin 250 organisaatiota, jotka ostavat Auntien palveluja henkilöstönsä jaksamista tukemaan.

Digiä kotihoitoon ja palveluasumiseen


Kalasataman terveys- ja hyvintointikeskus

Auntie Solutions on vain yksi esimerkki yrityksistä, jotka ovat olleet mukana 6Aika-hankkeen sosiaali- ja terveystoimialan kokeiluissa. Erityissuunnittelija Sanna Hartman kertoo, että 6Aika-hankkeen suurin ansio oli kokeilualustan luominen. Kokeiluille ja kehittämiselle yhdessä yritysten kanssa luotiin samalla toimintamalli ja työkalut.

Yritysyhteistyömalli sai alkunsa Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksesta, ja pian mukaan saatiin kotihoito, palveluasuminen ja sairaalat.

– Mukana on ollut hyvin erilaisia kokeiluja, ja esimerkiksi Kalasatamassa niitä tekemässä on ollut tosi pieniä yrityksiä.

Hartman ei osaa nimetä kokeiluista parasta suosikkiaan, sillä mukana on ollut lukuisia hienoja kokeiluja. Kalasatamassa asukkaat ovat päässeet mukaan yhteiseen kehittämiseen, ja seniorikeskusten vanhuksia on saatu aktivoitumaan. Kotihoidossa on kaiken kaikkiaan ollut suurta kiinnostusta hyödyntää digitaalisia ratkaisuja.

Esimerkiksi Sooma Oy:n masennushoitoa kokeiltiin Suursuon sairaalan psykogeriatrisella osastolla, ja se jäi käyttöön kokeilun päätyttyä.

Myös GoodLife Technologyn virtuaalihoivaan yhdistetty etäkuntoutus on jatkunut Palvelukeskus Helsingin virtuaalihoiva-asiakkailla.

Hartman nimeää 6Aika-hankkeen ansioksi, että se auttoi pääsemään kokeiluissa alkuun.

Hän kertoo, että kaupunki haluaa kehittää kokeiluilla myös jatkossa erityisesti kotihoitoa. Tarkoitus on, että ihmiset kykenisivät jatkamaan hyvää elämää kotonaan yhä pidempään. Lisäksi halutaan tukea sekä kotona asuvien että seniorikeskusten asukkaiden toimintakykyä.

Myös opiskelijat mukana

Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla on kehitetty myös Metropolia Ammattikorkeakoulun vetämässä 6Ajan HIPPA-hankkeessa. Mukana on ollut kaikkiaan yli sata yritystä.

HIPAn käyttäjäkokeiluja on tehty yhteistyössä muun muassa Myllypuron seniorikeskuksen kanssa.

– Opiskelijamme pääsivät tekemään seniorikeskuksen henkilökunnan ja asukkaiden kanssa erinomaista yhteistyötä, kertoo projektipäällikkö ja yliopettaja Toini Harra.

HIPPA-hankkeessa ammattikorkeakouluilla oli valtakunnallista yhteistyötä, johon jokainen korkeakoulu toi oman vahvuusalueensa yhteiseen jakoon. Metropolialla tämä oli käyttäjälähtöinen yhteiskehittely.

Käyttäjälähtöinen yhteiskehittely tarkoittaa, että tuotteita ja palveluja kehitettäessä mukana on monialainen tiimi. Siihen kuuluvat käyttäjät, eli tässä tapauksessa palveluasumisen yksikön asukkaat, henkilökunta sekä asukkaiden läheiset.

Myös Metropolian tiimi oli monialainen, sillä mukana oli toimintaterapian, vanhustyön, liiketalouden, kiinteistö- ja talonrakennuksen, tieto- ja viestintätekniikan sekä mediatekniikan osaamista. Palveluasumisen digitalisaation kehittämiseen saatiin toisin sanoen hyvin monipuolisia näkökulmia, jotka otettiin tasavertaisesti huomioon.

– Hankkeen aikana yrityksissä on kasvanut ymmärrys siitä, millainen toimintaympäristö palveluasuminen kaiken kaikkiaan on. Toisaalta myös palveluasumisyksikön henkilökunta ja käyttäjät ymmärtävät paremmin, millaisia mahdollisuuksia digitalisaatio ja uudet tuotteet voivat tarjota.

Testattavana Myllypuron seniorikeskuksessa on ollut muun muassa Medeka Oy:n virtuaalireittiohjelma, joka innostaa kuntoilemaan valituilla reiteillä vaikkapa Roomassa.

Seniorikeskuksessa on testattu myös Hublet Oy:n yhteiskäyttötablettia, jonka aloitussivu voidaan muokata käyttäjän tarpeisiin parhaiten sopivaksi.

– Ikäihmiset ovat ottaneet uudet tuotteet yllättävän avoimesti vastaan. Ehkä meillä muilla on ollut turhia ennakkoluuloja ikäihmisten ja digituotteiden yhteensopivuudesta. Laitteista on oltu innostuneita ja nähty, ettei niillä olla korvaamassa ihmisiä. Pikemminkin digitalisaation ansiosta saadaan henkilökunnalle lisäaikaa olla vanhusten kanssa, Harra kertoo.

6Aika

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat kuutoskaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Vuosina 2014–2021 toteuttavan strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta. Tutustu tarkemmin: 6aika.fi

6Aika-hankkeet Helsingin Sotessa

Hippa, Soten palveluasumisen digitaaliset ratkaisut

Tavoite kehittää yritysten käyttäjälähtöistä tuote- ja palvelukehitystä älykkään palveluasumisen edistämiseksi.
Metropolian vetämässä hankkeessa mukana hankekumppanina Myllypuron seniorikeskus.
Muut kumppanit Oulun kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Oulun palvelusäätiö ja Pirkanmaan senioripalvelu.

COHEWE, tekoälykokeilut sotessa

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vetämässä hankkeessa Helsinkiä edusti Forum Virium.
Helsingin Sotesta alustana muun muassa Kustaankartano.

6Aika Avoimet innovaatioalustat

6Ajan Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeen aikana 12 osatoteutusta rakensivat lukuisia alustoja ja toimintamalleja kaupunkien yhteiseen käyttöön.
Toteutuksiin osallistui kaupunkien, yritysten ja asukkaiden rinnalla myös tutkimussektorin ja muiden sidosryhmien toimijoita.