Helsingin yritysluotsit Heidi Lihr, Suvi Tuiskunen ja Jukka-Pekka Tolvanen ovat yrittäjien uusi kontaktipinta kaupunkiin. (Kuva: Sakari Röyskö)

Yritysluotsit yrittäjien avuksi Helsingissä

Kuva: Helsingin yritysluotsit Heidi Lihr, Suvi Tuiskunen ja Jukka-Pekka Tolvanen ovat yrittäjien uusi kontaktipinta kaupunkiin.

Helsingin uudet yritysluotsit lisäävät kaupungin ja yritysten välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Heidi Lihr, Jukka-Pekka Tolvanen ja Suvi Tuiskunen aloittivat tehtävässään 17. syyskuuta 2018.

Yritysluotsit jalkautuvat eri puolille Helsinkiä, kartoittavat yritysten tarpeita ja etsivät niihin ratkaisuja. Yritysluotsien avulla kaupunki saa tarkemman kuvan yritysten arjesta ja yritykset puolestaan löytävät helpommin kaupungin toimijoista oikeat yhteistyötahot. Yritysluotsit keskittyvät työssään erityisesti yritysten fyysiseen toimintaympäristöön ja lupa-asioihin, työvoima- ja osaamistarpeisiin sekä alkuvaiheen yrittäjyyden ja yritysyhteistyön kehittämiseen.

Tavoitteena parantaa kaupungin ja yrittäjien yhteistyötä

Taloustutkimus toteutti kaupungin toimeksiannosta vuonna 2016 laajan puhelinhaastattelututkimuksen Helsingin elinkeinopolitiikasta. Tuloksista nousi esiin toive yritysten entistä paremmasta kuuntelemisesta ja byrokratian vähentämisestä sekä aktiivisesta liiketoimintaa edistävästä yhteistyöstä. Yhtenä kehittämistoimenpiteenä kaupunki perusti elinkeino-osastolle elokuun alussa uuden yrityspalvelut-yksikön, jonka tavoitteena on muuttaa kaupungin yrityksiin liittyvää toimintaa asiakasmyönteisemmäksi, ennakoitavammaksi ja tunnetummaksi. Yksikön toimialaan kuuluu myös yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen, ja tämän toteuttamisessa yritysluotseilla on merkittävä rooli.

”Yritysluotsien palkkaamisella pystymme vastaamaan entistä paremmin yrittäjäkentältä kantautuviin toiveisiin ja edistämään yritysystävällisyyttä Helsingissä. Luotsit etsivät uusia yhteistyömahdollisuuksia yhdessä yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa ja varmistavat, että yritykset voivat olla yhteydessä kaupunkiin mahdollisimman vaivattomasti”, elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva kertoo.

Yritysluotsit ovat jo kolmen ensimmäisen työviikkonsa aikana aktivoituneet useisiin suuntiin.

”Aloitamme saman tien vierailut yrityksissä, ja kuuntelemme yritysten toiveita. Kierrämme myös kaupungin eri yksiköissä oppimassa ja verkottumassa. Tapaamisten pohjalta rakennamme toimintamallin, joka parhaiten palvelee helsinkiläisiä yrityksiä”, yritysluotsit kertovat.

Yhteistyötä stadiluotsien kanssa

Kaupunki on jo aiemmin tänä vuonna palkannut seitsemän alueellista stadiluotsia kaupunkilaisten osallisuutta ja vuorovaikutusta edistämään.

”Olemme todella iloisia, että kaupungin osallisuusmallissa on huomioitu myös yritykset. Tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä stadiluotsien kanssa edistääksemme yritysten osallistumis- ja verkostoitumismahdollisuuksia alueilla”, toteaa yritysluotsi Jukka-Pekka Tolvanen.


Lisätietoja tulossa osoitteeseen:
Yritysten Helsinki