Kuva: 110th Street Productions

Yrittäjän päivä 5.9. – Kansainvälisyys ja palvelualan kasvu näkyvät vahvana Helsingin uusissa yrityksissä

Kirjoittaja Kaisa Saario työskentelee kaupunginkanslian elinkeino-osaston johtavana asiantuntijana.

Tänään 5. syyskuuta vietetään Yrittäjän päivää, jonka tavoitteena on tehdä yrittäjyyttä tutuksi ja lisätä kiinnostusta yrittäjyyteen myös nuorten osalta. Kannustusta tarvitaan, sillä edelleen vain harva nuori on yrittäjä. Helsingin yrittäjistä nuoria, alle 25-vuotiaita on vain muutama prosentti. Helsingissä yritystoiminta näkyy kuitenkin vahvasti, sillä kaupunki on Suomen suurin yrityskeskittymä ja 13 prosentilla koko maan yrityksistä on toimipaikka Helsingissä.

Yrityksen perustamiseen saa tukea, neuvoja ja koulutusta. Vaikka yrityksen perustaminen on sinänsä teknisesti helppoa, niin yritysidean ja liiketoiminnan pohtimiseen kannattaa paneutua. Yrityksen perustamisvaiheen tuki parantaa merkittävästi yrityksen eloonjäämistä. Peräti 80 prosenttia yrityksistä, joiden perustamisvaiheessa on käytetty NewCo Helsingin yritysneuvontapalveluja, ovat toiminnassa vielä viiden vuoden jälkeen. Osuus on huomattavan korkea, sillä koko maan mittakaavassa elonjäämisaste viiden vuoden jälkeen on noin 50 prosenttia, yksikön päällikkö Tommo Koivusalo NewCo Helsingistä painottaa.

Uusia yrityksiä tarvitaan työllisyysasteen nostamisessa edelleen. Palvelualalla hallinto- ja tukipalvelujen parissa toimivat yritykset ovat nousseet suurimmiksi yksityisen sektorin työllistäjiksi Helsingissä 15 prosentin osuudellaan. Lähes yhtä merkittäviä työllistäjiä ovat kaupan alan (14 %) ja informaatio- ja viestintäalan (13 %) yritykset.

Palvelualan kasvu näkyy aloittavissa yrityksissä, sillä yhä useampi uusi yrittäjä toimii palvelualalla. Palvelualan kasvu näkyy myös ulkomaankaupassa. Koko Suomen kannalta myönteistä on se, että palveluvienti ja erityisesti IT-palveluvienti on ollut viime vuosina tasaisessa kasvussa. Helsingin kautta kulkee lisäksi merkittävä määrä koko Suomen tavaraviennistä ja työmatkaliikennettä, mikä yhdessä nostaa palvelualaan lukeutuvan kuljetussektorin osuutta aloittavissa yrityksissä. Aloittavien yritysten määrä lisääntyikin eniten kuljetusalalla viime vuonna.

Helsingissä on koko maassa eniten sekä aloittaneita että lopettaneita yrityksiä, mikä kertoo siitä, että taloudessa on dynamiikkaa ja yrityskanta uudistuu. Helsinki eroaa muusta maasta siinä, että sukupolvenvaihdokset eivät ole merkittävä ongelma, koska Helsingin yrittäjistä vain pieni osa on eläkeiässä. Helsingissä uusia yrityksiä syntyy myös selvästi enemmän kuin niitä vähenee. Helsinkiin perustettiin viime vuonna noin 6700 uutta yritystä, joista 1180 syntyi Helsingin kaupungin yritysneuvonnan avustuksella. Maahanmuuttajien ja vieraskielisten helsinkiläisten halukkuus perustaa uutta yritystoimintaa monipuolistaa Helsingin yritystoimintaa. Kansainvälisyys näkyy yhä enemmän myös yritysneuvonnassa. Yrittäjän kieli ei ole esteenä neuvonnan saannille, sillä yrityksen perustamista tukevia palveluita on tarjolla kotimaisten kielten lisäksi muun muassa englannin, venäjän, viron ja arabian kielellä. Tukea uuden yrityksen perustamiseen on siis hyvin saatavilla.

Lue lisää

NewCo Helsinki
Helsingin Yrittäjät
Helsingin seudun kauppakamari


JAA