YK:n vaikuttavuussijoitusohjelma Helsinkiin

YK:n projektipalvelujen toimiston UNOPSin vaikuttavuussijoittamisen ohjelma  (Social Impact Investing Initiative, S3I) sijoittuu Helsinkiin syksyllä 2019. Ohjelma  edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita kehitysmaissa. Se keskittyy isoihin infrastruktuurihankkeisiin kolmella sektorilla: uusiutuva energia, edullinen asuminen ja terveys.

Ohjelma toimii hankekehittäjänä, joka rakentaa hankkeet investointikelpoisiksi ja houkuttelee näin yksityisiä sijoittajia mukaan. Vaikuttavuussijoittamisella tarkoitetaan vastuullista sijoittamista, jossa sijoittaja tavoittelee tuoton lisäksi yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Vaikuttavuussijoittamisohjelman sijoittuminen Helsinkiin on merkittävä asia kaupungille.

- Kaupunki on mukana mahdollistamassa UNOPSin sijoittumista ja pyrkii näin konkreettisesti rakentamaan mielikuvaa kansainvälisesti verkottuneesta ja hyvän toimintaympäristön globaaleille organisaatioille tarjoavasta Helsingistä. Vaikuttavuussijoittamisohjelma on maailmanlaajuisesti merkittävä ja tukee myös Helsingin tavoitetta kaupunkien merkittävämmästä roolista kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanossa, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

UNOPSin sijoittuminen Helsinkiin kasvattaa YK:n läsnäoloa Suomessa. Helsingissä on ennestään YK-yliopiston kehitystaloustieteen instituutti UNU-WIDER ja Espoon Otaniemessä YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorio UNTIL.

Vaikuttavuussijoittamisohjelman toimisto sijoittuu Sofia Future Farmiin Helsingin keskustaan. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari ja UNOPSin toimitusjohtaja Grete Faremo allekirjoittivat sopimuksen 12. elokuuta.

Lisätietoja:

UNOPS

Mediatiedote
JAA