Helsinki jakaa kokemuksiaan YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittisessa foorumissa

Helsinki osallistuu tällä viikolla YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittiseen foorumiin. Helsinki kertoo kokemuksiaan kestävän kehityksen paikallisesta toimeenpanosta ja toimeenpanoraportoinnin merkityksestä  sekä paikallisen reagoinnin ja palvelujen merkityksestä COVID-19 pandemian torjunnassa ja siitä palautumisessa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

HLPF (High Level Political Forum on Sustainable Development, HLPF) järjestetään 7.–16. heinäkuuta. Kokous järjestetään tänä vuonna COVID-19-pandemian vuoksi virtuaalisena.

HLPF on YK:n tärkein kestävää kehitystä käsittelevä kokous ja se arvioi maailmanlaajuista edistymistä YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuonna 2015 käynnistynyt toimintaohjelma Agenda 2030 tavoittelee äärimmäisen köyhyyden poistamista ja kestävää kehitystä, jossa otetaan tasavertaisesti huomioon ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. 

Kaupunkien rooli Agenda 2030:n onnistumisessa on merkittävä. Kestävän kehityksen tavoitteet muuttuvat teoiksi nimenomaan kaupunkitasolla. Lisäksi tavoitteissa onnistuminen vaatii valtioiden ja kaupunkien välistä vahvaa yhteistyötä. Onkin äärimmäisen tärkeää, että kaupungit ovat mukana kansainvälisissä foorumeissa valtioiden rinnalla agendasta keskusteltaessa. Pandemiatilanteessa ja siitä palautuessa tämä on entistä tärkeämpää. Meillä on nyt tilaisuus siihen, että jälleen rakennamme kaupungit ja valtiot entistä kestävämmälle pohjalle ekologisesti, taloudellisesti sekä sosiaalisesti. Helsinki haluaa toimia tässä suunnannäyttäjänä muille kaupungeille mutta toisaalta myös oppia muilta niiden kestävän kehityksen tavoitteiden osalta, joissa meillä on vielä kirittävää, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Helsinki on saanut puheenvuorokutsuja HLPF-viikolle niin YK:lta kuin myös muilta toimijoilta, jotka järjestävät HLPF-viikon aikana sivutapahtumia. Helsinki on mukana muun muassa 8.heinäkuuta YK:n järjestämässä tilaisuudessa, jossa keskustellaan valtioiden ja kaupunkien yhteistyöstä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä ja raportoinnissa. Lisäksi Helsinki jakaa kokemuksiaan 14. heinäkuuta OECD:n tilaisuudessa, jossa keskustellaan kaupunkien roolista Agenda 2030 toteutumisessa niin, että ketään ei jätetä (”leave no-one behind”) sekä 17. heinäkuuta New Yorkin kaupungin tilaisuudessa, jossa keskiössä on COVID-19-pandemian hallinta ja se, kuinka paikallishallinnot voivat johtaa muutosta kohti kestävämpää tulevaisuutta pandemian jälkeen. 

Helsinki raportoi toimenpiteistään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa 

Helsinki raportoi vuonna 2019 kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden (SDG) paikallisesta toimeenpanosta YK:lle toisena kaupunkina maailmassa ja ensimmäisenä kaupunkina Euroopassa. Seuraava paikallisen toimeenpanon raportointityö on jo aloitettu Helsingin kaupungilla. Raportti julkaistaan keväällä 2021. Raportti on osa prosessia, jonka tavoitteena on toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita onnistuneesti ja tuloksellisesti Helsingissä myös pandemian muuttamassa tilanteessa.

Helsinki myös isännöi yhdessä YK:n kanssa 29. kesäkuuta virtuaalisena järjestetyn kestävän kehityksen paikallisen raportoinnin työpajan, jossa paikallisen toimeenpanoraportin tuottaneet kaupungit jakoivat oppinsa muille raportoinnista kiinnostuneille kaupungeille. Kyseessä oli ensimmäinen YK:n järjestämä paikallisen raportoinnin työpaja.

Helsingin lisäksi myös Espoo ja Turku ovat ottaneet paikallisen Agenda 2030 –toimeenpanoraportoinnin työkalukseen omaa kestävän kehityksen työtään edistääkseen. Kumpikin julkaisi oman toimeenpanoraporttinsa kesäkuussa 2020. Suomen Agenda 2030 -maaraportti julkaistiin niin ikään kesäkuussa 2020. Kokemusten ja oppien jakaminen niin kotimaisesti kuin myös kansainvälisesti sekä valtioiden ja kaupunkien välinen vahva yhteistyö voivat merkittävästi edesauttaa Agenda 2030 -toteutumisessa. Helsingin kaupunki haluaa omalta osaltaan edistää tätä yhteistyötä niin kotimaisesti kuin myös kansainvälisesti.

Lisää aiheesta
HLPF