Astronautti Aleksilla Slushvuonna 2017.

Valtio ja Helsingin kaupunki aloittavat yhteistyön Maailman talousfoorumin kanssa

Maailman talousfoorumi, liikenne- ja viestintäministeriö ja Helsingin kaupunki aloittavat yhteistyön. Sen tavoitteena on vauhdittaa digitalisaatiota, datataloutta ja automaatiokehitystä. Helsingille ja koko Suomelle keskeistä on tehostaa kansallista ja kansainvälistä datayhteistyötä sekä hakea kansainvälistä vaikuttavuutta Suomen laajalle dataosaamiselle.

Yhteistyöllä pyritään edistämään uusien teknologioiden ja uudenlaisten yhteiskunta- ja liiketalousrakenteiden kehitystä sekä näihin liittyvien parhaiden käytäntöjen leviämistä maailmanlaajuisesti.

Kesäkuussa allekirjoitetussa yhteistyösopimuksessa sovitaan asiantuntijan lähettämisestä Maailman talousfoorumin Centre for the Fourth Industrial Revolution (C4IR) -keskukseen määräajaksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Helsingin kaupunki selvittävät myös edellytyksiä perustaa Suomeen C4IR-verkoston toimipiste, joka keskittyisi edistämään kansainvälistä datapolitiikkaa ja datataloutta.

Hankkeen käytännön valmistelut käynnistyivät tämän vuoden helmikuussa. Kansallisen hankeryhmän työskentelyssä on mukana tällä hetkellä valtionhallinnon ja kaupunkien lisäksi tutkimuksen ja elinkeinoelämän edustajia.

Hankkeen koordinointivastuu on liikenne- ja viestintäministeriöllä. Helsingin kaupunki vastaa sopimukseen liittyvän Fellow-velvoitteen täyttämisestä.

Lisää aiheesta:

Valtioneuvoston hanketietokanta: Maailman talousfoorumin ja Suomen hankekumppanuus digitalisaatio-, datatalous- ja automaatiokehityksen vauhdittamiseksi (LVM042:00/2020)

Kuva: Elise Kulmala