Women to Work -hankkeen projektityöntekijät (vasemmalta oikealle): Zainab Al-Ali, Suhuur Musse ja Marina Rinas.

Women to Work -hankkeen kautta uusia ratkaisuja maahan muuttaneille naisille

Kuvassa: Women to Work -hankkeen projektityöntekijät (vasemmalta oikealle): Zainab Al-Ali, Suhuur Musse ja Marina Rinas.

Helsingissä asuu maahan muuttaneita naisia, joiden työelämään pääsy on pitkittynyt, vaikka he ovat saattaneet asua Suomessa jo vuosia tai vuosikymmeniä. Tilastojen mukaan maahanmuuttajataustaisen naisen asema työnhakijana on yli kolme kertaa vaikeampi kuin Suomessa syntyneellä tai maahanmuuttajataustaisella miehellä. Vaikeimmin työllistyvät kulttuurisesti ja kielellisesti kaukaisemmista maista sekä pakolaisstatuksella muuttaneet naiset.

Näihin ongelmiin pureutuu uusi Women to Work -hanke, joka kehittää palveluja arabian-, somalin- ja venäjänkielisten työnhakijoiden auttamiseksi kohti työelämää. Helsingin TYP:n aikuisten palvelujen koordinoimaa hanketta rahoittavat Helsingin kaupunki ja Euroopan Sosiaalirahasto.

Naisia kannustetaan uusille aloille

Women to Work -hankkeen ryhmät on suunnattu yli 30-vuotiaille naisille. Ensimmäiset ryhmät käynnistyivät elokuussa. Kahdeksan viikon jakson aikana työnhakijaa autetaan löytämään polku kohti työelämää. Ryhmien ohjaajina toimii omakielisiä projektityöntekijöitä, jotka nivovat päivittäiseen opetukseen työnhakua tukevaa sanastoa. Työote on ratkaisukeskeinen ja asiakkaan vahvuuksia tukeva.

Työnhakijoiden digitaitoja päivitetään ja ryhmille järjestetään viikoittain tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja työpaikoille. Hankkeeseen osallistuvia työnhakijoita kannustetaan löytämään työmahdollisuuksia myös perinteisesti miehisinä aloina pidetyiltä IT-, liikenne ja- logistiikka-aloilta. Hankkeen yritysyhteistyökumppaneiksi ovat lähteneet mukaan jo Posti, Nobina, ISS-Palvelut, Unicafe sekä IT-alan yritys Frantic.

Osaamista traumaoireiden tunnistamiseen

Rankka muuttoa edeltävä elämäntilanne – elämä sodan keskellä, nähty ja koettu väkivalta ja epävarmuus tulevaisuudesta – on arkipäivää monelle Suomeen hiljattain tulleelle. Mikäli yksilö on kokenut traumaattisia tapahtumia, ne saattavat pitkittää merkittävästi sopeutumisprosessia. Esimerkiksi traumanjälkeinen stressioireyhtymä voi heikentää keskittymis- ja suorituskykyä sekä muistia, jotka ovat keskeisiä tekijöitä työnhakuprosessissa. Nämä oireet voidaan myös sekoittaa oppimisvaikeuksiin tai pitää niitä motivaation puutteesta johtuvina. Oireiden tunnistamiseen ja asiakkaiden ohjaamiseen oikean avun äärelle tarvitaankin lisää osaamista eri aloilla työskenteleville.

Women to Work -hanke tuo Helsingin TYP:n työntekijöille osaamista myös traumataustaisten asiakkaiden kohtaamiseen ja palveluihin ohjaamiseen.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Women to Work -hanke: projektisuunnittelija Tanja Namrood, puh. 040 148 3801, tanja.namrood(at)hel.fi
Helsingin TYP, aikuisten palvelut: palveluesimies Heidi Lehtovaara, puh. 09 310 46752, heidi.lehtovaara(at)hel.fi

Lisätietoja

Helsingin TYP

Euroopan sosaalirahasto ESR