Ilmakuva Jätkäsaaresta merelle päin. Kuva: Harri Saarinen

Vuonna 2022 Jätkäsaaressa ja lähialueilla käynnistyy useita hankkeita ja urakoita

Jätkäsaaren rakentaminen jatkuu vuonna 2022 vauhdilla. Alueella käynnistyy useita hankkeita ja urakoita puistojen, aukioiden ja katujen rakentamiseksi. Investoinneissa on haettu tasapainoa niin uusien tonttien ja puistojen rakentamisen kuin myös katujen viimeistelyjen ja alueiden valmiiksi saattamisen kesken. Suurin painopiste on asuntotuotantoa mahdollistavissa investoinneissa. Merkittävimpänä ja ehkä myös odotetuimpana hankkeena käynnistyy Hyväntoivonpuiston etelä- ja pohjoisosan yhdistävän Rokkiporkkana 2 -sillan rakentaminen.

Vuoden 2022 rakentamisen ja suunnittelun painopisteet Jätkäsaaressa.

Kaapelipuisto
Kaapelitehtaan viereen sijoittuvan Tanssin talon vieressä viimeistellään Kaapeliaukiota sekä rakennetaan rakennuksen pohjoispuolelle sijoittuvaa Kaapelipuistoa. Puistoon tulee monilajisia istutuksia, luonnonkivimuureja ja -istuimia sekä leikkivälineitä.

Havainnekuva Kaapelipuistosta. Kuva: Nomaji

Selkämerenkatu
Selkämerenkadulle laaditussa liikennesuunnitelmaluonnoksessa on tutkittu kadun liikennejärjestelyjä uudelleen kokonaisuutena, jotta se vastaisi kadun nykyiseen rooliin ja tarpeeseen liikennejärjestelmässä. Suurimmat muutokset koskevat pyöräilyn siirtoa ajoradalle ja korotettujen risteysalueiden ja suojateiden rakentamista. Pyöräteiden siirron myötä kansainvälisen koulun edustalle saadaan uusi katuviheralue. Tehtävillä muutoksilla parannetaan kadun liikenneturvallisuutta ja viihtyisyyttä. Uusista liikennejärjestelyistä on laadittu katusuunnitelmaluonnos yhteistyössä kaupungin katu- ja liikennesuunnittelupalvelun kanssa. Tavoitteena on, että katusuunnitelma hyväksytään keväällä 2022 ja rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan kesällä 2023. 


Jätkäsaarenlaituri
Jätkäsaaren kannaksen silta on käyttöikänsä päässä ja edellyttää laajoja korjauksia. Jätkäsaaren laiturin korjaussuunnittelun yhteydessä on suunniteltu myös pieniä parannuksia katutilaan, kuten lisäkaistan toteuttamista oikealle kohti Hietalahdenrantaa kääntyville sekä katuvihreän lisäämistä. Suunnittelu on käynnissä ja toteutusaikataulu selviää myöhemmin.

Messipojankuja ja Laivapojanaukio
Messipojankadulla tehdään vuoden 2022 aikana lähinnä sähkö- ja kaukolämpöverkkoon liittyviä töitä, jotka palvelevat erityisesti viereisen uuden korttelin toteuttamista. Jätkäsaaren jäteyhtiön väliaikainen kierrätyspiste toteutetaan Laivapojanaukion reunaan.

Karibianaukio
Karibianaukion suunnitelmat tulevat nähtäville alkuvuodesta ja tavoitteena on saada ne valmiiksi kevään aikana. Samassa yhteydessä suunnitellaan myös nykyisen rantamuurin korjausta. Karibianaukio tulee olemaan vihreä katuaukio, jolle sijoitetaan monilajisia istutuksia, oleskelualueita ja koirakäymälä.

Havainnekuva Karibianaukiosta. Kuva: Rambol

Rokkiporkkana 2 ja Hyväntoivonpuisto
Länsisatamankadun ylittävän ja Hyväntoivonpuiston etelä- ja pohjoisosan yhdistävän Rokkiporkkana 2 -sillan rakentaminen aloitetaan kuluvan vuoden aikana. Työt aloitetaan rakentamalla kadun eteläpuolelle sijoittuva tukimuuri. Muuri muodostuu suurista kolmion muotoisista betonielementeistä. Muurin kupeeseen rakennetaan lämmitettävät portaat.
Lisäksi Hyväntoivonpuistossa aloitetaan puiston pintarakenneurakka. Tavoitteena on rakentaa Atlantinkadun eteläosaan valmistuneiden asuinkortteleiden puiston puoleiseen reunaan viherkaista. Lisäksi tehdään täyttöjä, jotta ensi vuonna voidaan jatkaa pintojen viimeistelyjä.


Bunkkerinaukio
Bunkkeri-rakennuksen edustalla sijaitsevan Bunkkerinaukion suunnittelu on käynnistymässä. Aukiolle suunnitellaan raitiotien kääntöpaikka, jonka sisään jäävät asemakaavan mukaiset liiketontit. Aukion rakentaminen toteutetaan siinä tahdissa, minkä Bunkkeri-rakennuksen työmaalogistiikan tarvitsema tila mahdollistaa.

Melkinlaituri ja Madeiranaukio
Melkinlaiturin ja Madeiranaukion suunnittelua jatketaan kuluvana vuonna. Madeiranaukio tulee saamaan luonnonkivipäällyksen, jossa vaihtelevat sekavärinen ja harmaa luonnonkiviraidoitus. Sekä Madeiranaukion että Melkinlaiturin reunatuet, istuskelu- ja kulkuportaat sekä istutusalueita rajaavat reunukset tehdään harmaasta luonnonkivestä. Ylätasolla kulkeva pyörätie päällystetään asfaltilla ja sitä ympäröivät alueet päällystetään sekavärisellä luonnonkivellä. Alatason rantaraitti päällystetään asfaltilla sekä kivetään sekavärisillä luonnonkivilaatoilla.

Melkinlaiturille istutetaan monilajisia havu- ja lehtipuuryhmiä. Kolmion muotoisille istutusalueille tulee puiden lisäksi monilajisia perenna- ja pensasistutuksia. Madeiranaukiolle istutetaan monilajisia lehtipuita, sekä sijoitetaan uusia penkkejä, jäteastioita ja pyöräpysäköintitelineitä. Madeiranaukiolle on lisäksi tulossa lähivuosina Taidetta Jätkälle -kilpailun voittajan Akseli Leinosen työ Litorinameren kalastajat.

Melkinlaiturin alueelle tulevan Naurunpuiston suunnittelua jatketaan. Rannalle sijoittuva puisto tulee muodostamaan oleskeluvyöhykkeen meren ja asuinkorttelien välille.

Havainnekuva taideteoksesta Litorinameren kalastajat. Kuva: Akseli Leinonen

Melkinlaiturin kadut
Melkinlaiturin alueelle rakennetaan useita katuja ensi vuoden aikana: Haitinkuja, Barbadoksenkatu, Barbadoksenkuja, Tongankuja, Vanuatunkatu, Samoankuja, Melkinlaituri, Tulimaankatu, Naurunkatu ja Kanariankatu. Ne mahdollistavat alueen asemakaavan mukaisten tonttien rakentamisen. Katualueiden viimeistely pyritään tekemään, kun alueen tontit ovat rakentuneet. Tässä vaiheessa toteutetaan kadun runko ja kunnallistekniikka.

Ahdinallas
Ahdinaltaaseen, Melkinlaiturin edustalle tehdään esirakentamistöinä merenpohjan ruoppaus ja täyttötöitä.

Hernesaaren kadut
Hernesaaren katujen suunnittelu on tarkoitus käynnistää tämän vuoden kuluessa. Alueen asemakaava on käsittelyssä korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja tuleva päätös saattaa vaikuttaa aikatauluun.


Lisätietoja Jätkäsaaren suunnittelusta ja rakentamisesta