Stadiluotsit vastaanottivat palkinnon keskustakirjasto Oodissa. Kuva: Aki Laurokari

Demokratiatunnustus Helsingin kaupungin stadiluotsitoiminnalle

Valtiovarainministeriön koordinoiman Avoin hallinto-hankkeen Demokratiatunnustus myönnetään demokratiaa ja hallinnon avoimuutta edistäneille julkisen hallinnon toimijoille tai organisaatioille. Demokratiatunnustus myönnetään yhdelle valtion ja yhdelle kunnan toimijoille/organisaatiolle.  Helsingin kaupungin stadiluotsitoiminta saa kunnan demokratiatunnukstuksen ja valtion demokratiatunnustus myönnetään Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn AKU-hankkeelle.

Tunnustus myönnetään nyt neljättä kertaa ja se jaettiin Demokratiapäivässä keskiviikkona 9. lokakuuta keskustakirjasto Oodissa. Demokratiatunnustukset jakoi kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero.

Helsingin kaupungin stadiluotsitoiminta käynnistyi vuonna 2018. Kaupunkilaisten osallisuutta edistämään on palkattu seitsemän stadiluotsia. Jokaiselle stadiluotsille on nimetty kaupunginosat, joissa hän vauhdittaa kaupunkilaisten aloitteita sekä auttaa alueen verkostoja löytämään toisensa.

Stadiluotsien työtä ohjaavat vahvasti myös Helsingin osallisuuden periaatteet, jotka ovat yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntemuksen hyödyntäminen, yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen ja omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen. Nämä konkretisoituvat luotsien jalkautuvassa työssä ihmisten ja yhteisöjen kohtaamisissa ja aidossa läsnäolossa. Näin luomme samalla yhdessä koko kaupunkiorganisaation kanssa uudenlaista toimintakulttuuria.

Stadiluotsien myötä kaupunkiin saatiin vastuuhenkilöt, joiden päätyönä on rakentaa siltoja kaupunkilaisten ja kaupungin hallinnon välille sekä auttaa ihmisiä osallistumisessa ja vaikuttamisessa. Hanke vastaa  tunnistettuun yhteiskunnalliseen tarpeeseen siitä, että tarvitaan välittäjiä luotsaamaan ihmisiä palvelujen ja osallistumismahdollisuuksien äärelle.

Demokratiatunnustusehdotuksen perustelujen mukaan stadiluotsien toiminta on lisännyt sellaisten väestöryhmien osallisuutta, joiden tavoittamisessa muilla tavoin saattaa olla vaikeaa.

Stadiluotsit opastavat myös omaehtoisen toiminnan, esimerkiksi paikallisten tapahtumien, järjestämisessä. Idea stadiluotsitoimintatavasta on alun perin lähtöisin kaupunkilaisilta itseltään ja Helsingin kaupunki on  sitoutunut edistämään toimintaa pitkäjännitteisesti ja vakaasti.

Vuoden 2018 syksyllä aloittivat myös kaupungin kolme yritysluotsia. Työssään yritysluotsit keskittyvät erityisesti yritysten fyysiseen toimintaympäristöön ja lupa-asioihin, työvoima- ja osaamistarpeisiin sekä alkuvaiheen yrittäjyyden ja yritysyhteistyön kehittämiseen.

Lisää aiheesta