Starttiraksassa aloitetaan yhteinen kehittäminen. Tilaisuus pidettiin 4.3.2020 keskustakirjasto Oodin osallisuustila Bryggassa.

Vastaa kyselyyn stadiluotsitoiminnasta ja alueellisesta osallistumisesta

Palautekyselyssä kysytään kokemuksia osallistumisesta ja vaikuttamisesta Helsingissä, alueellisesta viestinnästä ja verkostoista sekä stadiluotsipalvelusta.

Pääset vastaamaan kyselyyn täältä

Palautekyselyn tuloksia käytetään toiminnan kehittämiseen. Kysely on osa Helsingin osallisuusmallin arviointia. Kysely on auki 4.11.2020 saakka. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia.


Helsingin stadiluotsit ryhmäkuvassa.

Stadiluotsit helsinkiläisten palveluksessa

Kaikille Helsingin suurpiireille on keväästä 2018 alkaen nimetty oma stadiluotsi, joka auttaa asukkaita löytämään oikeat vaikuttamiskanavat Helsingissä. Stadiluotseilta saa tietoa, ohjausta ja neuvontaa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä osallistuvaan budjetointiin liittyvissä asioissa.

Stadiluotsit tukevat alueiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja järjestävät muun muassa pormestarin asukasiltoja. Stadiluotsit kehittävät ja toimeenpanevat osallistuvaa budjetointia yhteistyössä kaupungin toimialojen kanssa sekä varmistavat osallistuvan budjetoinnin yhdenvertaisen toteutumisen.

Lue lisää:

Stadiluotsit

Kuva 1: Kimmo Brandt, Helsingin kaupungin aineistopankki.
Kuva 2: Patrik Lindström, Helsingin kaupungin aineistopankki.