Vasikkasaari. Kuva: 110th Street Productions

Helsingin kaupunki avaa uuden saaren: Vasikkasaari virkistyskäyttöön

Helsingin merellisen strategian tavoite on laajentaa asukkaiden ja vierailijoiden merellistä reviiriä. Lähisaariston avaamista yhteiseen käyttöön on jatkettu, ja nyt Vallisaaren ja Isosaaren avaamisen jälkeen on vuorossa Lonnan ja Suomenlinnan kyljessä sijaitseva Vasikkasaari. Saariston avaaminen on helsinkiläisten hyvinvoinnin ja luonnossa liikkumisen edistämistä. Vasikkasaari sijaitsee vain 15 minuutin merimatkan päässä Kauppatorilta ja tulee olemaan lähiluontoa Kruunuvuorenrannan asukkaille.

Vasikkasaaressa on tälle kaudelle kunnostettu ja uusittu vanhoja reittejä, tehty maisemanhoitotöitä ja luontotyyppien kartoitusta sekä lisätty opasteita, käymälöitä ja roska-astioita. Työt Vasikkasaaressa ovat kuitenkin vasta alussa ja rakennustyöt sekä opastuksen lisääminen jatkuvat vielä kesän kuluessa. Saaressa tänä kesänä retkeileviä pyydetään ottamaan omat eväät ja vesipullot mukaan sekä mahdollisuuksien mukaan viemään roskat mantereelle kierrätettäviksi. Myös saaren liikennöinti on suunniteltu siten, ettei saaren kantokyky ylity. Reittiliikenteen aikataulut löytyvät HSL:n Reittioppaasta.

Tämän kesän toimenpiteet on suunniteltu yhdessä saaren kesämaja-asukkaiden kanssa ja saaren tulevia palveluja suunnitellaan yhteistyössä yrittäjien kanssa. Vasikkasaaren kunnostamisessa kumppanina on myös Rikosseuraamuslaitos, ja osa retkeilymahdollisuuksia parantavista toimenpiteistä on tehty vankityönä.

Syksyllä laaditaan Vasikkasaaren asemakaavan toteuttamisen periaatteet ja vuonna 2020 aloitetaan infraratkaisujen sekä esirakentamisen toteutussuunnittelu. Kunnallistekniikkaan saari liitetään tämänhetkisen arvion mukaan viimeistään vuosien 2024–25 aikana.

”Pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää Vasikkasaaresta hyvin toimiva ja ekologinen virkistys- ja matkailukohde. Mallia otamme esimerkiksi Tukholman saaristosta, jossa saaristoluonto ja paikoin karskitkin merelliset olosuhteet yhdistyvät toimiviin palveluihin”, sanoo Helsingin merellisen strategian projektipäällikkö Minttu Perttula.

Suurempien kehittämistöiden alla saaressa retkeilyyn panostetaan jatkuvasti.

”Vasikkasaaressa jo tehdyillä ja tulevilla toimenpiteillä varmistetaan kaikille mukava oleilu ja retkeily saaressa. Myös omalla veneellä saapuvien palveluja parannetaan, sillä uusi vierasvenelaituri otetaan käyttöön kesän aikana”, johtava tonttiasiamies Ilkka Aaltonen kertoo.

”Saaren matkailutonttihaku on käynnissä. Tavoitteena on löytää kumppaniksi yrityksiä majoitus-, ravintola- ja vierasvenesatamapalvelujen rakentajiksi ja operoijiksi. Kaupunki kutsuu hakemusten perusteella kumppaneita tekemään hankkeiden toteuttamiseen tähtäävää jatkosuunnittelua”, Aaltonen kertoo.

Urban Eco Islands -hanke pilotoi Vasikkasaaressa kestävän saaristoluontomatkailun kriteerejä

Vasikkasaaren retkeilyn kestävyyttä ja vastuullista saariston kehittämistä edistetään myös kaksivuotisessa EU-hankkeessa ”Urban Eco Islands – Urban and Smart Island Tourism Destinations”. Hankkeessa testataan ja kehitetään erilaisia keinoja huomioida kävijämäärän lisääntymisen aiheuttama rasitus luonnolle. Tutkimusalueina ovat Helsingin Vasikkasaari ja Tallinnan Aegnan saari. Hankkeen myötä syntyy saarikohteiden erityispiirteet huomioiva kestävän matkailun käsikirja, joka linjaa millaisia ekologisia, taloudellisia ja kulttuurisia tekijöitä on huomioitava kaupunkialueella sijaitsevan luontomatkailukohteen kehittämistyössä.

Helsingin lähisaariston kävijämäärän lisääntymiseen varaudutaan luomalla kestävän saaristoluontomatkailun kriteerit, joissa huomioidaan luontoarvojen säilyminen.

”Luontokohteissa liikkuminen edellyttää myös jokaiselta kävijältä vastuullista käyttäytymistä”, muistuttaa EU-hankkeen vetäjä Annika Harlio Helsingin ympäristöpalveluista.

Urban Eco Islands-hanke on osa Euroopan unionin Central Baltic Intereg -ohjelmaa. Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden vetämä kaksivuotinen (1.4.2019–30.6.2021) hanke saa rahoitusta 1,1 miljoonaa euroa.

Saaressa retkeily edellyttää luonnon ja mökkiläisten rauhan kunnioittamista

Vasikkasaaressa on vakituisia kesäasukkaita noin 150 mökkikunnan verran. He kuuluvat Vasikkasaaren mökkiläiset -yhdistykseen, jolle Helsingin kaupunki on vuokrannut maata kesämajakäyttöön.

”Kaikki kehittäminen tehdään saaren luontoarvoja kunnioittaen sekä yhteistyössä yrittäjien ja mökkiläisten kanssa. Nyt tehtävät parannukset ovat kaikkien etu vetovoimaansa kasvattavassa saarikohteessa – retkeilyä ohjataan luontoa ja mökkiläisten rauhaa kunnioittaen”, lupaa Minttu Perttula.

Lisää aiheesta

Vasikkasaari
Vasikkasaaren yrittäjähaku
HSL:n Reittiopas
Hel.fi – Saaristossa
Palvelukartta – saaristo  
MyHelsinki – Merellinen Helsinki
Helsingin merellinen strategia

Central Baltic on EU:n alueellisen yhteistyön ohjelma, johon osallistuu rannikkoalueita neljästä Itämeren maasta.
Central Baltic Interreg -ohjelma