Vartiosaari. (Kuva: 110th Street Productions)

Vartiosaaren virkistyskäyttöä suunnitellaan yhdessä saarelaisten kanssa

Vartiosaaressa tapahtuu kevään ja kesän aikana useita uudistuksia. Reittejä, opasteita, käymälöitä ja jätehuoltoa parannetaan ja lisäksi saareen pääsyä pyritään helpottamaan tihentämällä vesiliikennettä.

Uudistuksia tehdään kaupunginhallituksen toukokuussa 2019 tekemän päätöksen pohjalta. Tuolloin valtuustoaloitteen myötä päätettiin edistää Vartiosaaren virkistyskäyttöä merellisen strategian mukaisesti väliaikaisin toimin, kunnes alueen kaavoitustilanne selkiytyy.

Kehitystyössä on kyse prosessista, joka on vasta alussa. Kesän jälkeen saaren infran ja palvelujen kehittämistä jatketaan saadun palautteen perusteella.

”Helsingin merellisen strategian tavoitteiden mukaisesti jatkamme saariston avaamista ja siinä yksi askel on Vartiosaaren kehittäminen entistä toimivammaksi luontomatkailukohteeksi. Toteutamme kaikki toimenpiteet saaren kesäasukkaita ja sidosryhmiä kuunnellen, yhteistä viihtyvyyttä ajatellen. Viime kesänä laajempaan käyttöön avatun Vasikkasaaren osalta meillä on monia oppeja, joita voimme hyödyntää nyt Vartiosaaressa”, kertoo merellisen strategian projektipäällikkö Minttu Perttula.

Yhteistyökokouksessa pohdittiin tulevia askelia

Helsingin kaupungin edustajat tapasivat Vartiosaari-seuran, asukasyhdistyksen ja Laajasalo-seuran edustajat yhteistyökokouksessa 10. helmikuuta. Tilaisuudessa jaettiin tietoa ja keskusteltiin suunnitelmista parinkymmenen henkilön voimin. Ajatuksia vaihdettiin myös saaren profiloitumisesta terveyden ja hyvinvoinnin paikaksi.

”Saarelaiset suhtautuvat myönteisesti kohteen virkistyskäyttöön, mutta toivovat, että vierailijat liikkuvat saarella sen luontoa ja asukkaita kunnioittaen. Tulemme nostamaan tätä saaristoetikettiä vahvasti esille myös opastuksessa ja muussa viestinnässä”, Perttula painottaa.

Tilaisuudessa sovittiin kaupungin ja saarelaisten välisestä yhteydenpidosta ja yhteisestä viestinnästä jatkossakin.

”Helsingissä saarikohteita kehitetään vastuullisella ja kestävällä tavalla paitsi luonnonkäytön myös sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Tämän vuoksi asioita tehdään yhteistyössä saarelaisten kanssa. Heiltä saamme arvokasta tietoa monista seikoista, kuten esimerkiksi alueista, joille reitit luontevimmin istuvat”, Perttula toteaa.

Aurinkosähkölautta tulossa aikaisintaan kesäkaudelle 2021

Vartiosaaren suunnittelussa tarkastellaan jatkossa muun muassa reittiyhteyksiä saareen, palveluita, paikallista energiantuotantoa ja saaren huollon järjestämistä.

Osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-suunnitelmien äänestyksessä Vartiosaaren aurinkosähkölauttaan liittyvä ehdotus meni läpi. Lautan hankintaa on ryhdytty välittömästi edistämään saaren muun virkistyskäytön kehittämisen kanssa. Hankintaprosessiin ja operoitiin liittyvien haasteiden takia lauttaa ei kuitenkaan saada käyttöön vielä tänä kesänä.


Lisätietoja

Helsingin merellinen strategia
My Helsinki: Vartiosaari
Vartiosaaren verkkosivusto
Palvelukartta: Vartiosaari