Kaksi poikaa leikkii autoilla lattialla.

Varhaiskasvatuksen palveluita ja kustannuksia vertaileva Kuusikko-työryhmän raportti on julkaistu

Varhaiskasvatuksen palvelurakenne on muuttunut paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Osallistuminen varhaiskasvatuksen palveluihin on vuodesta 2010 kasvanut 10 prosenttiyksikköä, ja vastaavasti kotihoidon tuella olevien lasten osuus on laskenut 8,5 prosenttiyksikköä.

Raportissa tarkastellaan varhaiskasvatuksen palvelujen käyttöä ja kustannuksia lain ohjaamassa viitekehyksessä. Varhaiskasvatuspalvelut koostuvat kunnallisesta varhaiskasvatuksesta (kunnalliset päiväkodit ja perhepäivähoito) sekä kunnan ostopalveluina hankkimasta, palvelusetelillä järjestetystä ja yksityisen hoidon tuella tuetusta varhaiskasvatuksesta.

Varhaiskasvatuspalveluihin sisältyy myös esiopetus. Avoimeen varhaiskasvatukseen sisältyvä kunnallinen kerhotoiminta on sisällytetty Kuusikko-raportointiin. Lisäksi vuoden 2020 osalta koronapandemian vaikutukset on ollut välttämätöntä huomioida raportoitavissa asioissa ja tiedonkeruussa.

Kuutoskaupungeissa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 113 462 varhaiskasvatusikäistä (10 kk–6v) lasta, mikä on 2,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Kuutoskaupungeissa asui vuoden 2020 lopussa yli kolmannes koko Suomen varhaiskasvatusikäisistä lapsista. Vuoden 2020 lopussa kuutoskaupunkien varhaiskasvatusikäisistä lapsista 78,1 prosenttia oli varhaiskasvatuksen palveluissa ja 16,6 prosenttia kotihoidon tuella.

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen

Vuodesta 2020 teki hyvin poikkeuksellisen koronapandemia, joka on vaikuttanut maaliskuusta 2020 alkaen laajasti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan ja täten myös varhaiskasvatuspalveluihin. Koronan vaikutukset heijastuivat koko vuodelle 2020 ja jatkuvat edelleen.

Hallituksen antaman etähoitosuosituksen aikana (18.3.–13.5.2020) kuutoskaupunkien kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oli läsnä päivittäin vain noin viidennes kirjoilla olevista lapsista. Syksyllä tilanne palautui lähes normaalille tasolle.

Koronarajoitukset ja -ohjeistukset vaikuttivat mittavasti varhaiskasvatuspalvelujen järjestämistapaan, toteutumiseen, lasten osallistumisasteeseen, vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön, henkilöstöasioihin, tiedottamiseen ja viestintään sekä erityisesti talouteen.

Kuutoskaupunkien kunnallisissa päiväkodeissa järjestetyn varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset laskennallista lasta kohden olivat vuoden 2020 lopussa 10 490 euroa. Kunnallisten päiväkotien lapsikohtaisten vuosikustannusten kuntakohtaiset erot ovat kaventuneet viimeisen 10 vuoden aikana.

Lue lisää:

Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut ja kustannukset vuonna 2020

Varhaiskasvatuslaki

Kuusikko-työryhmä

Tilasto- ja tutkimustietoa Helsingistä

Kuva: Jonna Pennanen, Helsingin kaupungin aineistopankki.